KHÔNG CÒN NGHI NGỜ BẢN THÂN

KHÔNG CÒN NGHI NGỜ BẢN THÂN

Đa-vít lâm vào tình cảnh rất nguy kịch vì tất cả các binh sĩ đều cay đắng khi nghĩ đến con trai con gái mình nên bàn chuyện ném đá chàng. 1SAMUÊN 30:6

Nếu chúng ta không tin vào chính mình—vào những tài năng và khả năng mà Chúa đã ban cho chúng ta—thì ai sẽ tin? Chúa tin tưởng chúng ta, và đó cũng là một điều tốt; nếu không, chúng ta có thể không bao giờ đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Chúng ta không thể luôn chờ đợi người khác đến và khuyến khích chúng ta trở thành tất cả những gì chúng ta có thể.

Khi Đa-vít và những người theo ông thấy mình ở trong một tình huống dường như vô vọng, mà họ đổ lỗi cho ông, Đa-vít đã khích lệ và củng cố mình trong Chúa. Về sau, tình hình đó đã hoàn toàn thay đổi (1Sa 30:1–20).

Khi Đa-vít còn là một cậu bé, mọi người xung quanh đã ngăn cản ông về khả năng chiến đấu với Gô-li-át. Họ nói với anh ấy rằng anh ấy còn quá trẻ và quá thiếu kinh nghiệm, và anh ấy không có áo giáp phù hợp hoặc vũ khí phù hợp. Nhưng Đa-vít gần gũi với Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Ngài. Đa-vít tin rằng Đức Chúa Trời sẽ mạnh mẽ thay mặt ông và ban cho ông chiến thắng.

Sự nghi ngờ bản thân là cực kỳ đau khổ, nhưng chúng ta có thể thoát khỏi nó. Giống như Đa-vít, chúng ta có thể học cách biết Đức Chúa Trời của mình—về tình yêu thương, đường lối của Ngài và Lời Ngài—rồi cuối cùng chúng ta có thể tin cậy rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh mà chúng ta cần.


Cách để chấm dứt sự dằn vặt của sự nghi ngờ bản thân là nhìn lên Chúa và tin tưởng vào quyền năng vĩ đại của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon