RẤT ĐƯỢC YÊU

RẤT ĐƯỢC YÊU

Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta. 1GIĂNG 4:10

Nhiều người trong chúng ta tin rằng Chúa yêu thế gian, nhưng chúng ta không chắc lắm về tình yêu của Ngài dành cho từng cá nhân chúng ta, hoặc chúng ta có thể cảm thấy rằng Chúa yêu chúng ta khi chúng ta tốt, nhưng không yêu khi chúng ta mắc lỗi và phạm tội. Tình yêu của Đức Chúa Trời dựa trên Ngài là ai, không phải trên những gì chúng ta làm. Ngài không bao giờ ngừng yêu thương chúng ta, dù chỉ một giây trong cuộc đời chúng ta!

Chúa yêu bạn! Bạn là người đặc biệt đối với Ngài. Ngài không yêu bạn vì bạn là người tốt hay làm mọi thứ đúng đắn. Ngài yêu bạn vì Ngài là tình yêu. Tình yêu không phải là điều Chúa làm; chính Ngài là Ai.
Tình yêu của Chúa không thể kiếm được hoặc xứng đáng mới có được. Nó phải được tiếp nhận bằng đức tin. Ngài là Đức Chúa Trời đời đời, và Ngài không hề mệt mỏi. Nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng chúng ta đã làm Chúa mệt mỏi vì những thất bại và lỗi lầm của mình, nhưng bạn không thể làm như vậy. Có thể không phải lúc nào Ngài cũng yêu mọi việc bạn làm, nhưng Ngài yêu bạn. Tình yêu là bản chất không thay đổi của Ngài.

Cho dù bạn cố gắng tìm kiếm những điều của Đức Chúa Trời đến đâu, nếu bạn không nhận được sự thật rằng Đức Chúa Trời yêu thương bạn, thì bạn sẽ không tiến xa được.

Hãy để Chúa yêu bạn. Hãy đón nhận tình yêu của Ngài dành cho bạn. Hãy suy gầm về nó. Hãy để nó củng cố bạn và kéo bạn vào mối quan hệ mật thiết với Ngài. Sau đó tìm cơ hội để chia sẻ tình yêu đó với người khác.


Nếu bạn là người duy nhất trên trái đất, Chúa Giê-su sẽ trải qua mọi đau khổ của Ngài chỉ vì bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon