Nhìn mọi người như cách chúa nhìn họ

Nhìn mọi người như cách chúa nhìn họ

Mỗi người trong anh chị em chớ tìm lợi riêng cho mình nhưng hãy chú trọng đến lợi ích của người khác nữa. PHILÍP 2: 4

Một vấn đề lớn giữa các tín hữu ngày nay là tính ích kỷ và tự cho mình là trung tâm. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể quá quan tâm đến bản thân đến nỗi không bao giờ biết được niềm vui thực sự của việc quên đi bản thân và phục vụ Chúa bằng cách giúp đỡ người khác. Khi chúng ta tìm đến những người khác, Chúa sẽ đến với chúng ta và chăm sóc những nhu cầu của chúng ta. Những gì chúng ta mang đến cho người khác, Chúa sẽ mang đến cho chúng ta.

Thật dễ dàng để phán xét và chỉ trích người khác, nhưng thay vào đó, Đức Chúa Trời muốn chúng ta yêu thương họ. Ngài muốn chúng ta bày tỏ cho họ lòng thương xót giống như Ngài đã bày tỏ cho chúng ta. Lòng thương xót chiến thắng sự phán xét theo Lời Đức Chúa Trời, vì vậy hãy bận rộn để trở thành một nguồn phước và niềm vui của chúng ta sẽ tăng lên.

Không thể ích kỷ và hạnh phúc cùng một lúc. Niềm vui chỉ đến khi vươn tới những người khác bằng tình yêu của Chúa. Chúng ta càng chỉ quan tâm đến bản thân, chúng ta sẽ càng đau khổ. Tôi đã trải qua nhiều năm không hạnh phúc chỉ vì tôi không làm được gì cho bất kỳ ai khác. Cuối cùng tôi đã học được rằng Chúa không tạo ra chúng ta để “hướng nội” mà để “hướng ngoại”. Khi bạn vươn tới, thì Chúa sẽ vươn tới và đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.


Hãy xin Chúa chỉ cho bạn biết bạn có thể giúp đỡ và ban phước cho ai hôm nay.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon