Tập trung vào tiềm năng, không phải những giới hạn

Tập trung vào tiềm năng, không phải những giới hạn

Ta được ân tứ khác nhau theo ân sủng Chúa; ai được ân nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. RÔMA 12:6

Tin tưởng vào tiềm năng mà Chúa đã đặt để bên trong bạn là một phần quan trọng trong việc xây dựng sự tự tin và vượt qua sự bất an. Khi bạn tập trung vào tiềm năng của mình hơn là những điểm yếu của mình, bạn đang dành cho Chúa cơ hội để hành động, bởi vì bạn đang tin tưởng rằng Ngài có một kế hoạch cho cuộc đời bạn.

Mặc dù mọi người có thể nói: “Bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn quyết tâm làm”, bạn và tôi thực sự không thể làm bất cứ điều gì…bằng sức riêng của mình. Và chúng ta không thể làm bất cứ điều gì hoặc mọi thứ mà chúng ta thấy người khác làm. Nhưng chúng ta có thể làm mọi điều Chúa kêu gọi chúng ta làm. Và chúng ta có thể trở thành bất cứ điều gì Chúa nói chúng ta có thể trở thành.

Mỗi chúng ta đều có đầy đủ ân tứ và tài năng, tiềm năng và khả năng. Nếu chúng ta thực sự bắt đầu hợp tác với Đức Chúa Trời, xác định những điểm mạnh của mình và hài lòng với những gì Ngài đã ban cho chúng ta, thì chúng ta sẽ nhận ra hết tiềm năng của mình. Các ân tứ và ta-lâng được Đức Thánh Linh phân phát tùy theo ân điển trên mỗi người để sử dụng chúng. Nếu bạn muốn tiến xa hơn trong cuộc sống, nếu bạn muốn tận dụng tối đa những gì Chúa đã ban cho bạn, hãy học cách tập trung vào tiềm năng của bạn—những gì Chúa đã tạo dựng nên bạn—chứ không phải vào những giới hạn của bạn.


Nếu Chúa kêu gọi bạn làm điều gì đó, bạn sẽ thấy mình yêu thích nó bất chấp mọi nghịch cảnh mà bạn có thể gặp phải.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon