Bệnh Không Chỉ Thuộc Về Thể Xác

Bệnh Không Chỉ Thuộc Về Thể Xác

Ê-sai 61:1, “Thần của CHÚA ở trên Ta vì CHÚA đã xức dầu cho Ta đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ. Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy, loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích.”

Kinh Thánh dạy rằng Chúa Giê-su đã đến để chữa lành các vết thương của chúng ta, để băng bó và chữa lành tấm lòng tan vỡ của chúng ta và ban cho chúng ta vẻ đẹp thay cho tro bụi và dầu vui mừng thay cho tang chế (xem Ê-sai 61:1-3).

Nhiều Cơ Đốc nhân đọc câu này và biết Chúa muốn chữa lành bệnh thuộc linh và thuộc thể của chúng ta, nhưng câu này không chỉ có bấy nhiêu thôi. Sự thật là tình cảm của chúng ta là một phần của chúng ta, vì thế chúng có thể bị bệnh như các phần khác của chúng ta.

Thế giới ngày nay đầy những con người chịu đựng nỗi đau cảm xúc. Nguyên nhân thường là sự lạm dụng, sự khước từ, sự bỏ rơi, sự phản bội, sự thất vọng, sự xét đoán, sự chỉ trích và những hành vi tiêu cực bởi người khác. Nỗi đau cảm xúc này có thể hủy hoại hơn cả nỗi đau thể xác vì người ta cảm thấy họ phải che giấu nó và giả đò là nó không có thực.

Nếu bạn có vết thương cảm xúc trong đời sống của mình, bạn cần biết rằng Chúa Giê-su muốn chữa lành cho bạn. Đừng phạm sai lầm, nghĩ rằng Ngài chỉ quan tâm tới đời sống thuộc linh và thuộc thể của bạn. Hãy trình dâng các vết thương của bạn cho Ngài. Chúa Giê-su muốn chữa lành bạn mỗi nơi bạn bị tổn thương.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì quan tâm đến mọi phần của con…gồm cả cảm xúc của con. Con đem dâng Ngài bất cứ nỗi đau và thương tổn nào mà con có. Con biết Ngài có thể chữa lành và phục hồi con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon