Biết Phẩm Cách Của Chúa

Biết Phẩm Cách Của Chúa

Thi Thiên 34:8, “Hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-ca tốt đẹp đường bao, phước cho người nào nương náo mình nơi Ngài!”

Dều quan trọng là chúng ta phải biết phẩm cách của Chúa. Tại sao? Nó cho chúng ta sự phân biệt. Nếu chúng ta không biết phẩm cách của Chúa, thì làm sao chúng ta biết ai đến từ Chúa và ai không đến từ Chúa? Đây là ba đặc điểm phẩm cách của Chúa giúp tôi nhận biết Ngài và công việc Ngài đang làm.

  • Sự công minh: Chúa là Chúa của sự công minh: Chữ “công minh” rất tuyệt vời vì nó có nghĩa Ngài sẽ luôn sửa cái sai thành đúng. Điều này giúp tôi không lo lắng khi tôi bị đối xử tệ vì tôi biết Chúa sẽ đem đến sự công minh. Ngài là sự công minh.
  • Sự tốt lành: Chúa là tốt lành-sự thật này không bao giờ thay đổi. Ngài luôn tốt lành, không phải thi thoảng mới tốt hay khi mọi sự theo như ý của chúng ta. Thi Thiên 34:8 nói hãy nếm thử và nhận biết Đức Giê-hô-va…Khi mọi sự tồi tệ, tôi tìm thấy sự khích lệ lớn lao trong sự tốt lành của Chúa.
  • Sự thánh khiết: Chúa là thánh và công bình, và Ngài muốn làm chúng ta thánh khiết, tinh sạch, tự do khỏi sự nhơ nhớp của tội lỗi. Thành thật thì, nó đã giúp đỡ tôi trong đời sống bước đi với Chúa để nhận ra rằng mọi điều Ngài làm là đúng, dù tôi có thích nó hay không. Điều này giúp tôi đồng điệu với Chúa.

Ba đặc điểm này không phải là những đặc điểm duy nhất của Chúa, nhưng chúng là những đặc điểm quan trọng và quyền năng nhất đối với tôi.

Tôi khích lệ bạn dành thời gian xem xét những đặc điểm này, và những đặc điểm khác của Chúa mà quan trọng với bạn. Khi bạn nghiên cứu Ngài là ai, Đức Thánh Linh sẽ giúp bạn kết nạp các đặc điểm của Ngài vào cá tính của bạn. Hãy bắt đầu thực hành chúng trong đời sống hằng ngày của bạn, và nhìn điều Chúa làm… “Hãy nếm xem Ngài tốt lành dường bao!”


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, Ngài thật tuyệt vời! Sự công minh, sự tốt lành, sự thánh khiết và vô số các đặc điểm khác của Ngài làm cho con kinh ngạc và nhắc con rằng Ngài vĩ đại dường bao. Xin tiếp tục nhắc con về phẩm cách của Ngài để con càng trở nên giống Ngài hơn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon