BÔNG TRÁI CỦA THÁNH LINH

Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. (Galati 5:22-23)

Khi chúng ta được đổ đầy đến mức tuôn tràn Thánh Linh, chúng ta thấy bông trái của Ngài được bày tỏ qua chúng ta. Chúng ta có bình an và vui mừng và chúng ta tốt với mọi người. Chúa Jêsus đã truyền bảo chúng ta yêu thương lẫn nhau như Ngài đã yêu thương chúng ta. Quan trọng là thế gian cần nhìn thấy tình yêu thương này được bày tỏ. Người thế gian đói khát lẽ thật và họ cần thấy Chúa có thể thay đổi con người. Họ cần nhìn thấy tình yêu thương của Chúa nơi hành động để làm cho họ đói khát Ngài.

Kinh Thánh dạy chúng ta rằng chúng ta phải là muối và ánh sáng (xem Ma-thi-ơ 5:13-14). Thế gian ở trong sự tối tăm, nhưng các Cơ Đốc nhân đầy dẫy Thánh Linh đem sự sáng đến mọi nơi họ đi. Thế gian là vô vị, nhưng các Cơ Đốc nhân đem muối (hương vị) cho cuộc đời khi họ có mặt.

Chúng ta có một việc quan trọng cần làm với tư cách Cơ Đốc nhân và chúng ta nên luôn nhạy bén với Thánh Linh liên quan tới cách chúng ta đối xử với người ta. Chúa ở trong chúng ta, Ngài hấp dẫn thế gian qua chúng ta; chúng ta là các đại diện cá nhân của Ngài (xem 2 Cô-rinh-tô 5:20). Chiếu theo sự thật đó, Phao-lô đã nói chúng ta nên nắm chắc lấy hương thơm thiên đàng đã được ban cho chúng ta. Chúng ta phải làm việc với Thánh Linh để phát triển trái của Thánh Linh đạt đến lượng mức đầy đủ để chúng ta có thể ứng xử theo cách Chúa được vinh hiển và kéo người ta đến với Ngài.

Trái của Thánh Linh được phát triển khi chúng ta trải qua những khó khăn trong cuộc sống và tiếp tục, với sự giúp đỡ của Chúa, đối xử với người ta như Ngài đối xử. Hãy cứ mạnh mẽ trong Chúa và nhớ rằng thế gian đang dõi theo bạn và họ cần bạn là muối và ánh sáng.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Bất luận hôm nay bạn đang đối diện với thách thức nào, hãy cứ tử tế với mọi người mà bạn gặp.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon