Buông bỏ tro tàn

Buông bỏ tro tàn

Đặng ban cho những kẻ than khóc ở Si-ôn mão hoa thay vì tro bụi, dầu vui vẻ thay vì than khóc, áo choàng ca ngợi thay vì tinh thần sầu thảm . . . ÊSAI 61:3

Một phần của bất kỳ quá trình phục hồi nào trong cuộc sống của chúng ta là Chúa ban cho chúng ta vẻ đẹp thay vì tro bụi. Nhưng để điều đó xảy ra, chúng ta phải sẵn sàng dâng tro tàn đó cho Ngài.

Bạn có thể đã từng bị tổn thương trong quá khứ và giữ tro tàn của tổn thương đó ở đâu đó trong tầm tay. Thỉnh thoảng, bạn có thể lấy chúng ra và lại đau buồn vì chúng. Nếu vậy thì tôi hiểu vì đã có lúc trong đời tôi làm điều tương tự.

Nhưng tôi muốn khuyến khích bạn hãy làm những gì tôi đã làm và hãy vứt bỏ đống tro tàn này, để cho ngọn gió của Chúa Thánh Linh thổi chúng đi đến nơi xa mất biệt. Đây là một ngày mới. Không còn thời gian để đau buồn về đống tro tàn của quá khứ. Tương lai của bạn không có chỗ cho quá khứ của bạn.

Chúa có cùng một kế hoạch tốt cho bạn như Ngài đã có ngay khi bạn đặt chân đến hành tinh này. Ngài chưa bao giờ thay đổi ý định của Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ thay đổi. Ngay từ lúc kẻ thù làm tổn thương bạn, Đức Chúa Trời đã phục hồi bạn trong lòng Ngài. Hãy biết rằng bạn có giá trị, độc nhất, được yêu thương và đặc biệt trong mắt Ngài. Này là lúc để tiến về phía trước!


Hãy để Chúa Thánh Linh thổi bay tro tàn và thay thế tro tàn bằng vẻ đẹp.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon