Cách Cầu Nguyện Không Thôi

Cách Cầu Nguyện Không Thôi

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường (mỗi dịp, mỗi mùa) làm đủ mọi thứ [mọi cách] cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ (con dân tận hiến của Chúa). Ê-PHÊ-SÔ 6:18

Hầu hết tín đồ đều khá quen thuộc với Phiên bản King James của 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:17 “Hãy cầu nguyện không thôi.”

Tôi đã từng tự hỏi, Chúa ôi, làm sao con có thể đạt đến điểm cầu nguyện không thôi? Đối với tôi cụm từ “không thôi” có nghĩa là không ngừng nghỉ, không từ bỏ. Tôi không thấy làm thế nào để điều đó khả thi.

Bây giờ tôi đã hiểu hơn về những điều Phao-lô nói. Ông muốn nói rằng lời cầu nguyện giống như hơi thở, là điều chúng ta làm liên tục trong vô thức. Cơ thể vật lý của chúng ta cần thở. Tương tự như vậy, đời sống thuộc linh của chúng ta được thiết kế để được nuôi dưỡng và duy trì bằng sự cầu nguyện liên tục.

Vấn đề là do lối suy nghĩ tôn giáo, chủ nghĩa luật pháp mà chúng ta có ý tưởng sai lầm rằng nếu chúng ta không tuân theo một lịch trình cầu nguyện nhất định thì chúng ta sẽ bỏ lỡ mục tiêu. Nếu chúng ta quá “tôn giáo” trong việc cầu nguyện, nghĩ rằng chúng ta phải cầu nguyện trong một khoảng thời gian nhất định vì đó là cách những người khác làm, thì chúng ta sẽ chuốc lấy sự định tội cho chính mình. Bài học quan trọng của sự cầu nguyện không phải là tư thế, thời gian hay địa điểm, mà là học cách cầu nguyện tự nhiên suốt cả ngày. Cầu nguyện trong đức tin, mọi lúc, mọi nơi.


Chính Đức Thánh Linh sẽ dẫn dắt bạn vào đời sống cầu nguyện kiên định.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon