CÁCH ĐỂ HẠNH PHÚC

Tùy theo ơn đã ban cho chúng ta, chúng ta có những ân tứ khác nhau. Ai được ơn nói tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin. (Rô-ma 12:6)

Tất cả chúng ta đều được ban ân tứ và ân sủng một cách khác nhau để hoạt động trong các ân tứ Chúa đã ban cho chúng ta. Câu Kinh Thánh hôm nay nói rằng chúng ta phải dùng các ân tứ của chúng ta thuận theo ân sủng ở trên chúng ta.

Có thể có hai người được ơn để dạy dỗ, nhưng một người là giáo sư mạnh mẽ hơn người kia vì anh hay cô ta có nhiều ân sủng hơn từ Chúa cho sự kêu gọi đặc biệt đó? Tại sao? Vì Thánh Linh phân phát các ân tứ cho người nào Ngài muốn (xem 1 Cô-rinh-tô 12:11). Ngài có các lý do của Ngài cho việc Ngài làm, và chúng ta cần tin cậy Ngài trong chuyện đó. Chúng ta nên cảm tạ vì điều Ngài ban cho chúng ta và không ghen tị với ân tứ của người khác. Chúng ta không thể bước đi trong tình yêu thương với người khác cùng lúc chúng ta ghen tị với các ân tứ của họ.

Chồng tôi có thể ghen tị vì Chúa đã ban cho tôi ân tứ giảng luận mà Ngài không ban cho anh ấy. Cách đây rất lâu Dave đã nhận ra rằng anh sẽ không vui nếu anh cố hoạt động bên ngoài ân sủng đã được ban cho anh. Nếu anh cố gắng để trở thành tôi, anh ấy sẽ mất niềm vui của mình. Dave được xức dầu trong quản lý và tài chính, và phần của anh ấy trong chức vụ của chúng tôi cũng quan trọng như phần của tôi.

Nếu bạn muốn thật sự hạnh phúc, hãy phó mình cho điều bạn được kêu gọi, được ban ân sủng để làm. Thánh Linh sẽ phán với bạn về điều bạn phải làm và giúp bạn hiểu ân sủng mà bạn đã được ban cho. Đừng ghen tị với những người khác, nhưng hãy bước đi trong tình yêu thương với họ và trong sự trung tín với sự kêu gọi và ân sủng trên đời sống bạn.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn là một người tuyệt vời, bạn có các ân tứ và khả năng to lớn, và bạn không cần so sánh bản thân với bất kỳ một ai cả.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon