Cảm Tạ Giữa Lúc Chịu Khổ

1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:18, “Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy.”

Kinh Thánh khích lệ chúng ta hãy luôn cảm tạ. Việc đó là dễ dàng khi Chúa đáp lời cầu nguyện và giải cứu chúng ta khỏi các nan đề. Nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng khi mọi sự trắc trở. Vậy thì làm cách nào để giữa thái độ cảm tạ trong lúc chịu khổ?

Chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là ngợi khen Chúa dù chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời của chúng ta đi nữa. Hoặc một cách khác để nói đó là giữ lúc nan đề và khó khăn chúng ta có thể vui mừng vì tình yêu bền vững và sự thành tín của Chúa với chúng ta và những điều tốt lành trong đời sống chúng ta.

Lựa chọn thứ hai là hỏi, “Chúa ơi, con có thể học gì từ điều này? Ngài muốn dạy con điều gì qua điều này để con gần Ngài hơn và vui mừng đầy trọn hơn trong sự tốt lành của Ngài.?” Đây không phải là những câu hỏi dễ, và câu trả lời thường khó để mà nghe.

Đôi khi, chúng ta chỉ có thể nắm bắt những bài học quan trọng trong đời sống chúng ta khi ta trải qua những thời điểm khó khăn. Cảm tạ Chúa vì những thời điểm khó khăn sẽ dẫn bạn tới những điều tốt lành hơn.

Giữa lúc chịu khổ hãy cảm tạ Chúa và tin cậy Ngài dẫn bạn tới những điều lớn lao và tốt đẹp hơn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con cảm ơn vì tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Xin hãy tha thứ cho con vì than phiền khi mọi sự trắc trở, và nhắc con về bao nhiêu điều tốt lành trong đời sống con. Con muốn vui mừng trong Ngài luôn luôn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon