Can Đảm Để Là Chính Mình

Can Đảm Để Là Chính Mình

Thi Thiên 56:4, “Nhờ Đức Chúa Trời⚓ tôi sẽ ca ngợi Ngài. Tôi sẽ tin cậy nơi Đức Chúa Trời và không sợ hãi, người phàm sẽ làm chi tôi?”

Bạn đã chán chơi trò chơi, đeo mặt nạ hay cố trở thành người khác mà không phải là bạn? Bạn có thích sự tự do để được chấp nhận con người thật của bạn, mà không có áp lực phải trở thành ai đó mà bạn thật sự không biết làm thế nào để giống? Bạn có muốn học cách để chấp nhận sự độc đáo của bạn chống sức hút trở thành một người khác?

Nếu bạn muốn chiến thắng những sự bất an và trở thành người mà Chúa kêu gọi bạn trở thành, bạn phải có sự can đảm để trở nên khác biệt. Sự bất hạnh và thất vọng xảy ra khi chúng ta khước từ sự độc đáo của mình và cố giống nhau.

Chúa muốn bạn thích và chấp nhận con người Ngài đã tạo dựng bạn trở thành, chứ không cố gắng trở sống đạt những kỳ vọng của người khác hoặc trở thành cái mà bạn nghĩ họ muốn bạn trở thành. Bạn phải tự hỏi, mình là người làm đẹp lòng Chúa hay làm đẹp lòng con người? Sự bình an và vui mừng thật trong cuộc sống đến khi chúng ta tập trung làm đẹp lòng Chúa, không phải con người.

Chúa biết Ngài đang làm gì khi Ngài dựng nên bạn. Bạn là một cá nhân độc nhất vô nhị-được Chúa dựng nên cách đánh sợ và kỳ diệu. Hãy chấp nhận bản thân như một tạo vật mới trong Giê-su Christ và có sự an ninh và tự tin bằng cách khám phá bạn là ai trong Ngài.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẽ không sợ con người, con muốn tìm sự an ninh và tự tin của con trong mối quan hệ với Ngài. Hôm nay, con dám trở thành cá nhân độc đáo mà Ngài đã tạo dựng con trở thành. Con muốn làm đẹp lòng Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon