Can Đảm Và Vâng Lời

Can Đảm Và Vâng Lời

Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng: Hỡi Áp-ram! ngươi chớ sợ chi; ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. SÁNG THẾ KÝ 15:1

Trong Sáng thế ký 12:1, Chúa ban cho Áp-ram một mạng lệnh lớn. Nhiều lần, Ngài phán: “Hãy thu dọn đồ đạc và rời bỏ những người con biết và mọi thứ con thoải mái để đi đến một nơi mà Ta sẽ chỉ cho con.”

Nếu Áp-ram quỳ gối trước sự nghi ngờ và không chắc chắn, thì phần còn lại của câu chuyện sẽ không bao giờ xảy ra. Ông sẽ không bao giờ kinh nghiệm được Chúa là Cái Thuẫn Đỡ của ông, sự đền bù lớn, và ông cũng không bao giờ nhận được phần thưởng cực kỳ lớn của mình.

Tương tự như vậy, nếu Giô-suê không vượt qua sự sợ hãi và vâng theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời để dẫn dắt dân Ngài vào Đất Hứa, thì cả ông và dân sự sẽ không bao giờ hưởng được tất cả những gì Đức Chúa Trời đã hoạch định và chuẩn bị cho họ.

Lời Chúa có quyền năng giúp chúng ta ngưng quỳ gối trước sự bấp bênh đáng kinh sợ. Chúng ta có thể làm những điều Chúa muốn chúng ta làm, ngay cả khi chúng ta phải làm điều đó một cách sợ hãi. Khi bị một trở ngại đe dọa, chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa, xin thêm sức cho con. Đây là điều Ngài đã bảo con làm, và với sự giúp đỡ của Ngài, con sẽ làm điều đó, bởi vì đó là ý muốn được bày tỏ của Ngài cho con. Con quyết tâm rằng cuộc sống của con sẽ không bị chi phối bởi sự sợ hãi nhưng bởi Lời Ngài.”


Không phải lúc nào Chúa cũng giải cứu chúng ta “khỏi” mọi thứ; Ngài thường xuyên dẫn chúng ta đi “ngang qua” chúng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon