Phủ Bỏ Sự Khước Từ

Phủ Bỏ Sự Khước Từ

Ai nghe các ngươi [các môn đồ], ấy là nghe ta; ai bỏ các ngươi, ấy là bỏ ta; còn ai bỏ ta, ấy là bỏ Đấng đã sai ta. LU-CA 10:16

Đây là thực tế cuộc sống rằng đôi khi chúng ta sẽ phải xử lý sự khước từ. Đa-vít xử lý sự khước từ. Phao-lô xử lý sự khước từ. Ngay cả Chúa Giê-su cũng bị khước từ. Vì vậy, khi bạn bị khước từ vì đã làm những điều Chúa hướng dẫn—khác với những điều những người xung quanh bạn đang làm—thì đừng tuyệt vọng; bạn đang làm tốt.

Khi tôi mới bắt đầu giảng dạy, tôi đã cảm thấy bất an, bị chỉ trích, và bị khước từ. Đã có nhiều lúc tôi rất nản lòng. Cuối cùng, Chúa phán trong tâm linh tôi rằng: “Ta là Đấng đã gọi con. Đừng lo lắng về những điều người khác nghĩ. Nếu con lo lắng, con sẽ lo lắng suốt đời vì ma quỷ sẽ không ngừng tìm kiếm những người suy nghĩ không tốt về con.”

Trong Công vụ 28:1–5, khi sứ đồ Phao-lô bị rắn cắn, ông ấy chỉ đơn giản rũ con rắn ra và không bị hề hấn gì. Đó là những gì chúng ta có thể làm với sự khước từ. Khi chúng ta ở gần Chúa và tìm thấy nhân diện của mình nơi Ngài, thay vì nơi ý kiến của người khác, thì chúng ta có thể rũ bỏ những điều đang cố khiến cho chúng ta nản lòng. Dù bạn đang xử lý điều gì hôm nay–sợ hãi, khước từ, chán nản, thất vọng, cô đơn–thì hãy rũ bỏ nó và tiếp tục.


Ngay cả khi bị những người thân thuộc khước từ, chúng ta vẫn có thể quyết tâm tiếp tục tiến tới để hoàn thành những gì Chúa đã kêu gọi mình.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon