Sự Bảo Vệ Của Chúa

Sự Bảo Vệ Của Chúa

Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí Cao, Sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng [Đấng có sức mạnh không kẻ thù nào có thể chống lại]. THI THIÊN 91:1

Sự hiện diện của Chúa là nơi kín đáo để chúng ta có thể sống trong bình an, cảm thấy an toàn và bước vào sự yên nghỉ của Chúa. Nơi kín đáo này không phải là một địa điểm thực tế; nó là một nơi trong tâm linh, nơi sự lo lắng tan biến và bình an ngự trị. Đó là nơi có sự hiện diện của Chúa. Khi dành thời gian cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và ở trong sự hiện diện của Ngài, chúng ta đang ở nơi kín đáo.

Khi bạn và tôi ở trong Đấng Christ hay ở trong nơi kín đáo, thì chúng ta không chỉ thỉnh thoảng ghé thăm nơi đó, nhưng chúng ta cư trú lâu dài ở đó. Đó là nơi chúng ta chạy đến khi bị tổn thương, choáng ngợp hoặc cảm thấy yếu đuối. Đó là nơi chúng ta chạy đến khi bị ngược đãi hoặc bắt bớ, và khi chúng ta cần nó. Đó cũng là nơi chúng ta dâng lời tạ ơn và ngợi khen sự tốt lành của Chúa trong cuộc đời mình. Tôi muốn nói rằng sự hiện diện của Chúa là nơi đầu tiên tôi “đến” khi tôi có bất kỳ nhu cầu nào.

Điều quan trọng là chúng ta phải đứng vững trong Chúa—để nhận biết Nguồn giúp đỡ của chúng ta trong mọi tình huống và mọi hoàn cảnh. Với sự giúp đỡ của Chúa, chúng ta có thể có nơi kín đáo của sự bình an và yên ninh của riêng mình bằng cách nương dựa Chúa và hoàn toàn tin cậy nơi Ngài. Chúng ta không cách xa sự hiện diện Chúa hơn khoảng cách của một ý nghĩ!


Đức Chúa Trời muốn chúng ta nương náu dưới bóng cánh che chở của Ngài. Ngài muốn chúng ta chạy đến với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon