CẦU NGUYỆN THEO LỜI CHÚA

CHÚA ôi, Ngài hiện hữu đến đời đời; Lời Ngài được vững lập trên trời. (Thi Thiên 119:89)

Bạn biết rằng Chúa phán với chúng ta qua Lời Ngài. Chúng ta có thể lấy Lời Ngài nói lại cho Ngài nghe khi chúng ta cầu nguyện bằng cách lấy Lời Ngài để cầu nguyện. Có lẽ bạn chưa bao giờ nghe câu “Lấy Lời Chúa để cầu nguyện với Chúa” và bạn đang thắc mắc làm như thế nào. Tôi nghĩ việc lấy Lời Chúa để cầu nguyện, hay “Lấy Kinh Thánh để cầu nguyện” như một số người nói, là hình thức cầu nguyện đơn giản nhất sẵn có cho bất kỳ tín hữu nào. Tất cả những gì cần là đọc hay học thuộc Lời Chúa trong Kinh Thánh và cầu nguyện chúng theo một cách biến chúng là của cá nhân chúng ta hay áp dụng chúng cho ai đó khác. Tôi tin rằng cách tốt nhất để làm điều này là mở đầu câu Kinh Thánh thế này, “Chúa ơi, Lời Ngài nói (chèn câu Kinh Thánh) và con tin điều đó.”

Nếu bạn đang cầu nguyện Giê-rê-mi 31:3 cho bản thân, thì bạn sẽ nói thế này: “Chúa ơi, Lời Ngài nói rằng Ngài đã yêu thương con bằng tình yêu đời đời và bằng sự nhân từ Ngài đã kéo con đến. Con cảm ơn Ngài vì Ngài yêu thương con rất nhiều và vì Ngài tiếp tục kéo con đến gần Ngài hơn với sự nhân từ ấy. Chúa ơi, xin hãy giúp con biết rõ và nhận thức tình yêu của Ngài dành cho con.” Nếu bạn đang cầu nguyện cùng câu Kinh Thánh đó cho bạn của bạn là Thảo, người đã vật lộn để tin Chúa thật sự yêu thương cô, bạn sẽ nói thế này, “Chúa ơi, Lời Ngài nói rằng Ngài đã yêu Thảo bằng tình yêu đời đời và bằng sự nhân từ Ngài đã kéo Thảo đến. Chúa ơi, Ngài biết rằng gần đây Thảo đã không cảm thấy an ninh trong tình yêu của Ngài cho lắm, vì thế con xin Ngài gạt cảm xúc của bạn ấy bằng lẽ thật của lời hứa này.”

Những lời hứa của Chúa là dành cho bạn; nó dành cho mỗi tín hữu-và Ngài thích khi chúng ta biết Lời Ngài và lấy Lời Ngài để cầu nguyện với Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Chúa yêu thương chính con người thật của bạn và Ngài sẽ giúp bạn trở thành điều Ngài muốn bạn trở thành.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon