CẦU NGUYỆN TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN

Đến nơi, Ngài bảo họ: “Các con hãy cầu nguyện, để khỏi sa vào bẫy cám dỗ! (Lu-ca 22:40)

Các môn đồ đã bị cám dỗ trong nhiều cách khi họ chờ đợi với Chúa Jêsus trong Vườn Ghết-sê-ma-nê. Có thể họ đã muốn bỏ chạy, muốn lẩn trốn hay làm như Phi-e-rơ đã làm khi ông chối mình biết Đấng Christ. Chúa Jêsus đã không bảo họ cầu nguyện để họ không bị cám dỗ, nhưng Ngài bảo họ cầu nguyện để họ không rơi vào sự cám dỗ.

Chúng ta thích thú nếu chúng ta không bao giờ bị cám dỗ để làm những điều sai trái, nhưng điều đó sẽ không giờ xảy ra. Kinh Thánh nói sự cám dỗ phải đến. Một lý do chúng ta có đức tin nơi Chúa là để chúng ta có thể chống cự sự cám dỗ làm những điều sai trái. Chúa Jêsus muốn họ cầu nguyện trước để khi áp lực trở nên khủng khiếp thì họ đã đủ mạnh mẽ để chống cự.

Nếu một người có nan đề thèm ăn thì tốt nhất là cầu nguyện xin sức mạnh để nói không với những lựa chọn không phù hợp trước khi họ ngồi xuống bàn ăn. Tại sao phải chờ tới lúc áp lực rành rành trước mắt họ và họ đang bị cám dỗ bởi các mùi thơm từ thức ăn? Tôi thật sự tin rằng nếu chúng ta nhận ra các lĩnh vực yếu điểm của mình và đều đặn cầu nguyện xin sức mạnh thì chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều chiến thắng. Tôi biết tôi bị cám dỗ để biểu lộ sự mất kiên nhẫn nếu tôi phải chờ đợi nhiều, vì thế tôi cầu nguyện trước khi tôi ở trong những kiểu tình huống như thế và nó giúp đỡ tôi. Chúa đã hứa ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài, nhưng chúng ta phải cầu xin Ngài.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY :

Bạn có thể làm mọi sự qua Đấng Christ, Đấng ban sức lực cho bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon