Chiến Đấu Với Sợ Hãi Bằng Cầu Nguyện

Chiến Đấu Với Sợ Hãi Bằng Cầu Nguyện

Như vậy, chúng ta được lấy lòng tin chắc mà nói rằng: Chúa giúp đỡ tôi, tôi không sợ chi hết. [Tôi sẽ không sợ hãi, kinh khiếp hay hoảng sợ] Người đời làm chi tôi được? HÊ-BƠ-RƠ 13:6

Sợ hãi tấn công tất cả mọi người. Đó là cách kẻ thù cố ngăn chúng ta vui hưởng sự sống mà Chúa Giê-su đã chết để ban cho chúng ta. Nếu chúng ta nhượng bộ trước sự sợ hãi và nghe theo nó, thì chúng ta đang mở cửa cho kẻ thù và đóng cửa với Chúa.

Nhưng thay vì sợ hãi, chúng ta có thể học cách dạn dĩ tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời là Đấng Giúp Đỡ, là Nơi Trú Ẩn và là Đồn lũy của chúng ta.

Kinh Thánh dạy chúng ta tỉnh thức và cầu nguyện. Ma-thi-ơ 26:41 nói: “Hãy thức canh (chú ý, thận trọng và sẵn sàng) và cầu nguyện, kẻo các ngươi sa vào chước cám dỗ; tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối.”

Điểm nhấn mạnh trong câu kinh thánh này là hãy tỉnh thức và cẩn thận trước những sự tấn công của kẻ thù nhắm vào tâm trí và cảm xúc của chúng ta. Khi phát hiện những cuộc tấn công này, chúng ta có thể cầu nguyện ngay lập tức. Chính khi chúng ta cầu nguyện thì quyền năng được khai phóng trong đời sống chúng ta—chứ không phải khi chúng ta nghĩ đến việc cầu nguyện sau đó.

Tôi khích lệ bạn quan sát và cầu nguyện về mọi thứ. Tôi tin rằng bạn sẽ thấy quyết định này là một quyết định sẽ tạo ra nhiều niềm vui và bình an hơn cho cuộc sống hàng ngày của bạn.


Để sống trong sự đắc thắng thật, điều quan trọng là chúng ta phải chuyên tâm cầu nguyện.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon