Chân Lý Sẽ Giải Phóng Bạn

Chân Lý Sẽ Giải Phóng Bạn

Giăng 8:32, “Các ngươi sẽ biết chân lý, và chân lý sẽ giải phóng các ngươi.”

Cuối cùng, thì chúng ta không thể hoạt động vượt ra khỏi những gì mà chúng ta nghĩ và tin là chân lý.

Ngày nay nhiều người không thèm suy nghĩ một cách có lí trí về điều họ tin, kết cuộc là họ xây dựng toàn bộ đời sống của họ trên các niềm tin không đúng. Bất cứ điều gì phương tiện truyền thông, một nhân vật nổi tiếng hay một nhóm bạn nói đều nhanh chóng trở thành “chân lý” đối với họ.

Tin điều người khác nói thay vì tự mình khám phá Lời Chúa sẽ giới hạn bạn và thậm chí ngăn trở bạn làm điều Chúa tạo dựng bạn để làm. Nhưng, nếu bạn chiến đấu vì chân lý, nắm lấy nó và xây dựng đời sống của bạn trên đó, bạn sẽ thành công trong mọi nỗ lực.

Nếu bạn muốn đúng với Lời Chúa, bạn phải để sự hiệp thông với Ngài làm ưu tiên trong lịch trình hàng ngày của bạn. Tôi tha thiết nài xin bạn để bạn truyền thông với Ngài thường xuyên qua sự cầu nguyện, đọc Lời Ngài, thờ phượng và nhận biết sự hiện diện và hướng dẫn của Ngài suốt cả Ngài.

Khi bạn biết Chúa, bạn biết chân lý. Sống trong chân lý của Ngài sẽ đem lại bình an, tự do và niềm vui cho đời sống của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn bị hạn chế bởi các suy nghĩ và niềm tin của con về chân lý. Ngài là Nguồn Chân Lý duy nhất. Khi con dành thời gian truyền thông với Ngài, xin Chúa chỉ cho con và dẫn con vào trong Chân Lý của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon