Sống trong hiện tại

Sống trong hiện tại

Chính Ngài là lễ vật hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta, không những tội lỗi chúng ta mà thôi, nhưng tội lỗi của cả thế gian nữa. 1Giăng 3: 2

Những lựa chọn chúng ta đưa ra ngày hôm nay sẽ quyết định liệu chúng ta sẽ tận hưởng khoảnh khắc hay lãng phí nó bằng cách lo lắng. Đôi khi chúng ta bỏ lỡ khoảnh khắc của ngày hôm nay bởi vì chúng ta quá quan tâm đến ngày mai. Chúng ta khôn ngoan khi tập trung tâm trí vào điều Chúa muốn chúng ta làm ngay bây giờ.

Điều quan trọng là phải hiểu rằng Chúa muốn chúng ta học cách trở thành con người hiện tại. Ví dụ, 2 Cô-rinh-tô 6:2 nói, “Nầy, bây giờ là ngày cứu rỗi” (KJV) và Hê-bơ-rơ 4:7 nói, “Ngày nay, nếu anh em nghe tiếng Ngài và đã nghe thì đừng cứng lòng. .”

Chúng ta sẽ kết quả nhiều hơn cho vương quốc của Đức Chúa Trời, và hạnh phúc hơn trong cuộc sống của mình, nếu chúng ta quyết tâm sống cho hiện tại. Chúng ta thường dành thời gian tinh thần của mình trong quá khứ hoặc tương lai. Khi chúng ta không thực sự cống hiến hết mình cho những gì chúng ta đang làm vào lúc này, chúng ta dễ bị lo lắng và bồn chồn. Tuy nhiên, nếu chúng ta chịu sống trong hiện tại, chúng ta sẽ tìm thấy Chúa ở đó với chúng ta. Bất kể hoàn cảnh nào cuộc sống mang đến cho chúng ta, chúng ta sẽ biết rằng hôm nay—ngay bây giờ—là một phần trong kế hoạch của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ đưa chúng ta vượt qua nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài.


Thời gian bạn có bây giờ là có giá trị. Đừng lãng phí “hiện tại” của bạn để lo lắng về ngày mai.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon