Chạy Cuộc Đua Của Mình

Chạy Cuộc Đua Của Mình

Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta. HÊ-BƠ-RƠ 12:1

Nếu chúng ta chạy cuộc đua của mình, nếu chúng ta muốn hoàn thành sứ mệnh và làm theo ý muốn của Chúa, thì điều quan trọng là chúng ta phải vứt bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi và chạy đua với sự kiên trì. Vào thời mà câu kinh thánh này được viết ra, các vận động viên luyện tập cơ thể họ cho cuộc đua cũng giống như chúng ta ngày nay. Nhưng khi chạy đua, họ cởi hết quần áo trừ mỗi chiếc khố để khi chạy không gì có thể cản trở họ. Họ cũng bôi dầu lên cơ thể mình.

Trong đời sống Cơ đốc nhân, chúng ta được kêu gọi loại bỏ những điều cản trở cuộc chạy đua mà Chúa đã đặt ra trước mặt chúng ta. Điều cần thiết là phải được bôi dầu hay xức dầu bằng Đức Thánh Linh (thường được tượng trưng bằng dầu) nếu chúng ta muốn giành chiến thắng trong cuộc đua của mình.

Ma quỷ có nhiều cách để gài bẫy và ngăn cản chúng ta sống theo Lời Chúa và phát triển mối quan hệ mật thiết với Chúa. Có rất nhiều sự sao nhãng và đòi hỏi trong thời đại chúng ta. Nhưng với sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta có thể loại bỏ những cản trở đó. Hãy nhìn vào mục tiêu của bạn và học cách nói “không” với những thứ khiến bạn mất tập trung và không thể phát huy hết tiềm năng của mình.


Hãy quyết tâm rằng không có gì có thể cản trở bạn hoàn thành kế hoạch và mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon