Chìa Khóa Để Chiếm Hữu Xứ Hứa

Chìa Khóa Để Chiếm Hữu Xứ Hứa

Ê-phê-sô 2:10, “Vì chúng ta là tác phẩm của Đức Chúa Trời, được tạo nên trong Chúa Cứu Thế Giê-su để làm những việc thiện lành, là việc Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho chúng ta để theo đó mà tiến hành.”

Chúa muốn dẫn bạn vào xứ hứa…sau cùng, bạn đã được tái tạo dựng trong Christ, sinh mới, để bạn sống cuộc đời sung mãn mà Ngài đã sắp đặt trước cho bạn. Nhưng để đi theo Chúa vào sự sống đó, thì Ngài sẽ phải chuẩn bị bạn trước, điều đó có nghĩa sẽ có vài điều cần thay đổi.

Bây giờ, đừng sợ hãi chữ thay đổi; nó chỉ có nghĩa là bạn ngừng làm một số việc bạn đã và đang làm và bắt đầu làm điều mà bạn chưa làm. Ví dụ, chấm dứt suy nghĩ tiêu cực và bắt đầy suy nghĩ tích cực…chấm dứt “cắm trại” tại nơi thoải mái của bạn và bước ra khỏi thuyền…chấm dứt trì hoãn và bắt đầu nắm lấy những cơ hội xuất hiện.

Chỉ đọc về và nói về Xứ Hứa thôi là không đủ. Hãy quyết định là bạn sẽ chiếm hữu xứ hứa của mình. Chúa là tốt lành; Ngài sẽ dẫn bạn tới đó. Chỉ việc sẵn sàng để đi theo và chấp nhận những thay đổi tích cực mà Chúa muốn đem đến đời sống của bạn khi Ngài chuẩn bị bạn để trở thành một nguồn phước cho người khác.


Cầu nguyện để bắt đầu

Thánh Linh ơi, xin hãy chỉ cho con những sự thay đổi con cần thực hiện để chiếm hữu xứ hứa của con. Cảm ơn Ngài chuẩn bị con để trở thành một nguồn phước cho những người khác và hoàn tất định mệnh Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon