Chia Sẻ Phúc Âm Bằng Cách Đáp Ứng Các Nhu Cầu Thực Tế

Chia Sẻ Phúc Âm Bằng Cách Đáp Ứng Các Nhu Cầu Thực Tế

Vua phán cùng họ: ‘Thật ta bảo cùng các con, hễ các con làm điều đó cho một người trong những anh em hèn mọn nhất của Ta, tức là đã làm cho Ta vậy. —Ma-thi-ơ 25:40,

Có một lần tôi nghe một câu chuyện về một nhà truyền giảng ở Nga, ông đi nói với người ta, “Chúa Giê-su yêu bạn. Chúa Giê-su yêu bạn.” Ông phát các truyền đạo đơn về Phúc Âm, và một phụ nữ đã nói, “Ông biết gì không? Bài giảng và chứng đạo đơn của ông không làm tôi no bụng.”

Câu chuyện này nêu ra một điểm quan trọng: Đôi khi chúng ta cần cho người ta thấy tình yêu của Chúa bằng cách đáp ứng các nhu cầu thuộc thể của họ và sau đó chúng ta có thể chia sẻ Phúc Âm của Đấng Christ.

Chúa Giê-su nói về tầm quan trọng của việc đáp ứng các nhu cầu thuộc thể của người ta. Trong Ma-thi-ơ 25, Ngài nói rằng khi chúng ta cho người đói ăn, hay cho người khát uống nước hay mặc áo cho người có nhu cầu, hay chăm sóc người bệnh, thì giống như là ta đang làm những việc đó cho Ngài. Ngài đã cho chúng ta thấy rằng việc giúp đỡ ai đó một cách thực tiễn có thể tạo ra một dịp tiện tuyệt vời để chia sẻ Phúc âm với ai đó.

Khi ai đó có thể nhìn thấy tình yêu của Chúa trong hành động một cách thực sự trong chính đời sống họ, thì họ sẽ dễ dàng tin vào sứ điệp của chúng ta rằng Chúa yêu họ, hơn nhiều.

Vậy trong thực tiễn việc này trông thế nào? Có thể bắt đầu với một điều nhỏ bé, như ôm ai đó ở gần bạn người không cảm thấy được yêu. Từ đó, bạn có thể hỗ trợ các chức vụ giúp đỡ người bệnh, người khát, người đói. Bạn có thể tình nguyện giúp đỡ trong bếp ăn tình thương hay đi giúp đỡ trong cộng đồng của bạn hay thực hiện một chuyến truyền giáo để phục vụ người có nhu cầu ở một đất nước khác. Những dịp tiện này là vô kể khi bạn quyết định phục vụ người khác không chỉ qua lời nói, nhưng cả hành động thực tế.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con muốn hành động theo sau lời nói của con. Xin hãy chỉ cho con cách giúp đỡ thực tế những người Chúa cho con gặp để họ có thể kinh nghiệm quyền năng tình yêu của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon