Chiến Thắng Sự Căng Thẳng

Chiến Thắng Sự Căng Thẳng

. . . Nhưng bây giờ chúng ta đặng hầu việc Đức Chúa Trời theo cách mới [trong sự sống] của Thánh Linh, chớ không theo [vâng theo] cách cũ của văn tự. RÔ-MA 7:6

Trong cuộc sống, có những lúc chúng ta phải xử lý căng thẳng, nhưng chúng ta có thể vượt lên trên chứ không phải ở dưới nó. Nhờ sự hướng dẫn và quyền năng của Thánh Linh, chúng ta có thể giải quyết công việc và trách nhiệm của mình một cách dễ dàng thay vì căng thẳng. Khi nghe theo sự thúc giục của Thánh Linh, chúng ta sẽ biết cách xử lý từng tình huống mình gặp phải.

Tất cả chúng ta đều gặp những tình huống xảy ra theo cách chúng ta không thích. Nhưng với quyền năng của Chúa, chúng ta có thể vượt qua những hoàn cảnh đó mà vẫn tránh được căng thẳng. Chúng ta càng nương dựa và tin cậy Chúa, thì cuộc sống càng dễ dàng hơn. Mọi tình huống trong cuộc sống đều không “dễ dàng”, nhưng chúng ta có thể giải quyết chúng bằng điều mà tôi gọi là “Sự Xoa Dịu của Thánh Linh.” Nói cách khác, Chúa ban năng lực cho chúng ta để làm những điều chúng ta cần làm qua Ngài. Ngài thêm năng lực cho chúng ta và giúp đỡ chúng ta.

Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, nhưng chúng ta cần tin cậy Ngài để làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Ngài không cho chúng ta bất kỳ lời khuyên nào nếu không vì lợi ích và sự tăng trưởng của chúng ta. Chúa đang dẫn bạn đến nơi chiến thắng và đắc thắng, không phải nơi thất bại. Khi bạn đi theo sự dẫn dắt của Chúa, tôi tin rằng bạn sẽ cảm thấy ít căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngài có thể nhắc nhở bạn đừng làm điều bạn muốn làm hoặc làm điều bạn không muốn làm, nhưng vâng phục sự lãnh đạo của Chúa giúp chúng ta không đi vào những con đường sai lạc cũng như lãng phí thời gian và sức lực!


Đơn giản vâng theo sự thúc giục của Đức Thánh Linh thường sẽ nhanh chóng giảm bớt căng thẳng.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon