Chiến Thắng Tâm Trí Đồng Vắng

Chiến Thắng Tâm Trí Đồng Vắng

Phục Truyền 1:6, CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta có phán dạy chúng ta tại Hô-rếp: “Các ngươi ở tại núi này đã khá lâu.”

Dân Y-sơ-ra-ên đã đi lang thang quanh đồng vắng trong bốn mươi năm để hoàn tất hành trình đáng lẽ chỉ mất mười một ngày.

Tại sao?

Một lần khi tôi suy nghĩ về tình huống này, Chúa đã nói với tôi, “Dân Y-sơ-ra-ên không thể đi tới vì họ có tâm trí đồng vắng.” Dân Y- sơ-ra-ên không có khải tượng tích cực cho đời sống của họ-không có ước mơ. Họ cần bỏ tâm trí đó và tin cậy Chúa.

Chúng ta thật sự không nên xem dân Y-sơ-ra-ên bằng sự kinh ngạc vì phần lớn chúng ta cũng làm những điều mà họ đã làm. Chúng ta cứ đi lòng vòng cùng các ngọn núi thay vì đi tới, và chúng ta mất nhiều năm để kinh nghiệm chiến thắng trên điều mà đáng lẽ đã có thể được xử lý nhanh chóng.

Chúng ta cần một não trạng mới. Chúng ta cần bắt đầu tin rằng Lời Chúa là thật. Ma-thi-ơ 19:26 nói không gì là không thể với Chúa. Tất cả những gì Ngài cần là đức tin của chúng ta vào Ngài. Ngài cần chúng ta tin và Ngài sẽ làm phần còn lại.

Chúa đang nói điều tương tự với bạn và tôi ngày hôm nay điều mà Ngài đã nói với con cái Y-sơ-ra-ên : Các ngươi ở tại núi này đã khá lâu. Giờ là lúc để chúng ta đi tới!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con đã dành đủ thời gian đi lòng vòng các ngọn núi giống nhau trong cuộc đời của con. Có Ngài con biết con có thể đi tới, nên con đặt đức tin vào Ngài và bỏ đi tâm trí đồng vắng của con!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon