Chịu Trách Nhiệm Cho Hạnh Phúc Của Bạn

Chịu Trách Nhiệm Cho Hạnh Phúc Của Bạn

Truyền Đạo 3:12, “Vậy tôi nhận thấy tốt nhất cho loài người là vui thỏa và an hưởng cuộc sống.”

Một trong những bài học quan trọng nhất tôi đã học được là tôi không thể mong người khác làm cho tôi hạnh phúc. Chúa đã ban cho chúng ta khả năng để chịu trách nhiệm cho chính hạnh phúc của chúng ta.

Rất nhiều người không hạnh phúc nếu một người nào đó không hành xử một cách nhất định, hay một hoàn cảnh không diễn ra như cách mà họ muốn. Mỗi ngày chúng ta để hạnh phúc của chúng ta phụ thuộc vào người khác và các hoàn cảnh, trong khi thực tế, Chúa muốn chúng ta tìm hạnh phúc của mình trong Ngài.

Có một thời điểm tôi cảm thấy tội cho bản thân nếu Dave đi chơi gôn sau các hội nghị một ngày. Tôi muốn anh đi mua sắm và xem phim với tôi. Nhưng Chúa đã chỉ cho tôi thấy chúng tôi có những cách thư giãn khác nhau.

Đó chỉ là một ví dụ, nhưng có rất nhiều cách chúng ta đặt những sự mong đợi phi thực tế lên người khác và phụ thuộc vào họ để giữ cho chúng ta hạnh phúc. Chúa muốn chúng ta ngửa trông Ngài trước hết và phụ thuộc vào Ngài để có hạnh phúc.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hạnh phúc của con chỉ nên phụ thuộc vào Ngài mà thôi, không phải người hay hoàn cảnh khác. Xin giúp con nhìn thấy những mong đợi phi thực tế để con có thể chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của chính con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon