Chỗ Bạn Yếu Là Chỗ Chúa Mạnh Mẽ

Chỗ Bạn Yếu Là Chỗ Chúa Mạnh Mẽ

2 Cô-rinh-tô 12:9, “Nhưng Ngài phán với tôi: Ân sủng Ta đủ cho con rồi, vì quyền năng của Ta trở nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vì vậy tôi rất vui mừng, tự hào trong sự yếu đuối của tôi, để quyền năng của Chúa Cứu Thế có thể ở luôn trong tôi.”

Yếu hay mạnh? Nếu bạn buộc phải chọn một trong hai từ này để mô tả bản thân, thì bạn chọn từ nào? Tôi nghĩ phần lớn chúng ta sẽ nói “yếu.” Nhưng bạn có biết rằng chúng ta không cần ở mãi trong thất bại vì các yếu điểm của mình không?

Cách duy nhất để chiến thắng sự yếu đuối của bạn là phụ thuộc vào sức mạnh của Chúa. Để làm thế, bạn phải ngừng tập trung vào các điểm yếu của mình. Bạn không thể nhìn vào thứ mà không phải là bạn. Bạn phải nhìn vào mọi điều của Chúa. Hãy tập trung vào sức mạnh của Ngài và tất cả những gì Ngài sẵn lòng làm cho bạn.

Những điểm yếu của thế gian không phải là cơ nghiệp của bạn. Chúa Giê-su không đến trên đất, chịu chết trên thập tự và sống lại vào ngày thứ ba để bạn yếu đuối và thất bại. Ngài trải qua tất cả những điều đó để ban cho bạn một cơ nghiệp-thẩm quyền trong sự sống này-và sức mạnh của Ngài để cai trị trên các hoàn cảnh của bạn.

Trong bất cứ lãnh vực nào mà bạn vấp ngã, Chúa sẵn sàng và sẵn lòng để ban sức mạnh của Ngài cho bạn. Vì thế, lần sau nếu bạn đối diện yếu điểm của bạn, thì hãy nhớ và công bố rằng khi bạn yếu đuối thì Ngài là mạnh mẽ!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con công bố và xưng nhận rằng khi con yếu đuối Ngài là mạnh mẽ. Nên con sẽ không lo lắng hay cứ sống mãi trong thất bại bởi sự yếu đuối của con. Mà con đặt đức tin vào sức mạnh của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon