Chờ Đợi Sự Khôn Ngoan Của Chúa

Chờ Đợi Sự Khôn Ngoan Của Chúa

Châm Ngôn 11:14, “Một dân tộc sẽ sụp đổ vì thiếu chiến lược, nhưng nhờ nhiều cố vấn nó sẽ chiến thắng.”

Người ta thường hỏi tôi, “Làm sao tôi biết chắc tôi đang bước đi trong Lẽ Thật của Chúa hay bước theo các cảm giác và cảm xúc của tôi?” Tôi tin câu trả lời được tìm thấy trong sự kiên nhẫn.

Cảm xúc hối thúc chúng ta vội vã, bảo ta rằng ta phải làm gì đó và làm ngay bây giờ! Nhưng sự khôn ngoan tin kính bảo ta hãy chờ đợi tới khi chúng ta có một bức tranh rõ ràng về điều ta phải làm và thời điểm để làm. Sự khôn ngoan tin kính bảo ta tìm kiếm sự hướng dẫn và mưu luận khôn ngoan trước khi vội vàng quyết định.

Chúng ta cần phải lui lại và quan sát hoàn cảnh của chúng ta từ cái nhìn của Chúa. Chúng ta nên đưa ra các quyết định căn cứ trên những gì chúng ta biết hơn là những gì chúng ta cảm nhận. Chúng ta cần nhận sự khôn ngoan của Ngài và sự khôn ngoan của những con người đáng tin cậy mà Ngài đã đặt để trong đời sống chúng ta.

Khi đối diện với bất kỳ quyết định khó khăn nào, hãy chờ cho tới khi bạn có một câu trả lời rõ ràng trước khi thực hiện một bước mà bạn sẽ hối tiếc. Cảm xúc thì thật tuyệt vời, nhưng ta không được để chúng đi trước sự khôn ngoan và tri thức. Hãy tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa và để Ngài chỉ cho bạn điều phải làm.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con sẽ không vội vàng quyết định và để cảm xúc dẫn dắt. Con cam kết tìm kiếm sự hướng dẫn của Ngài cho những chọn lựa con đưa ra.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon