Cho Mối Quan Hệ…Đừng Cho Tôn Giáo

Cho Mối Quan Hệ...Đừng Cho Tôn Giáo

Giăng 3:3, “Đức Giê-su đáp: “Thật vậy, Ta bảo ông, nếu một người chẳng sinh từ thiên thượng thì không thể thấy Nước Đức Chúa Trời!”

Khi bạn nói cho ai đó về đức tin của bạn, bạn trao cho họ tôn giáo hay mối quan hệ?

Kinh Thánh nói chúng ta phải được tái sinh (xem Giăng 3:1-8)- chứ không nói chúng ta phải sùng đạo. Oái ăm thay, người ta thường trình bày phúc âm như thể nó là một danh sách các luật lệ tôn giáo, không phải mối qua hệ thật với Đức Chúa Trời.

Nhưng việc làm theo các luật lệ “Cơ Đốc” và đi nhà thờ sẽ không khiến bạn thành một Cơ Đốc nhân, cũng như việc bạn ngồi trong gara không biến bạn thành cái xe hơi.

Các luật lệ tôn giáo và quy tắc có thể nghiêm nghị, cứng nhắc và áp đặt, nhưng đó không phải là điều Chúa Giê-su muốn cho người ta. Chúa Giê-su muốn mọi người sống trong mối quan hệ với Ngài. Nếu ai đó hỏi chúng ta, “Bạn theo tôn giáo nào?” chúng ta nên nói về mối quan hệ cá nhân với Chúa Giê-su thay vì nói về hội thánh chúng ta đi nhóm. Tôi thích trả lời câu hỏi đó bằng cách nói, “Cảm ơn bạn đã hỏi. Tôi chẳng có tôn giáo nào cả, nhưng tôi có Chúa Giêsu.”

Chúng ta cần bắt đầu hỏi người ta, “Bạn có biết Chúa Giê-su không? Ngài có phải là bạn hữu của bạn không? Bạn có mối quan hệ cá nhân với Ngài không?”

Lần sau có người hỏi về đức tin của bạn thì hãy cho họ mối quan hệ, không phải tôn giáo.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, thật dễ để rơi vào bãy; nghĩ rằng ai đó cần làm theo một danh sách các luật lệ để thực sự trở thành một Cơ Đốc nhân, nhưng đó không phải là kiểu đức tin Chúa muốn từ nơi con. Xin ban năng lực cho con để chia sẻ Phúc Âm của Ngài theo một cách có thể dẫn người khác vào mối quan hệ thay đổi cuộc đời với Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon