Chọn Theo Tiêu Chuẩn Của Chúa, Không Phải Của Đời

Chọn Theo Tiêu Chuẩn Của Chúa, Không Phải Của Đời

Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng. Thi-thiên 1:1

Sống vượt trên sự suy đồi đạo đức của xã hội bao gồm cách chúng ta chọn ăn nói, cách ăn mặc, nội dung chúng ta đọc, chương trình tivi và phim mà chúng ta xem. Nó cũng liên quan tới mức độ liêm khiết trong đời sống cá nhân của chúng ta, tương tác với người khác và cư xử trong công việc hay nghề nghiệp.

Là những Cơ Đốc nhân, chúng ta cần khích lệ nhau sống theo các tiêu chuẩn tin kính và chống lại lực hút của thế gian. Một câu trích nổi tiếng cho chúng ta lời khuyên hay: “Hãy canh chừng suy nghĩ của bạn, vì chúng trở thành lời nói. Hãy canh chừng lời nói của bạn vì chúng trở thành hành động. Hãy canh chừng các hành động của bạn vì chúng trở thành các thói quen. Hãy canh chừng các thói quen của bạn vì chúng trở thành phẩm cách. Hãy canh chừng phẩm cách của bạn vì chúng quyết định định mệnh của bạn.”

Một trong những món quà tuyệt vời nhất của Chúa dành cho nhân loại là ý chí tự do để lựa chọn. Nếu chúng ta muốn an hưởng các phước hạnh Ngài dành cho chúng ta, chúng ta cần đưa ra những lựa chọn liên quan tới lối sống khế hiệp với Lời Ngài và nhất quán với các giá trị của Lời Ngài, chứ không phải những lựa chọn phản ánh các giá trị liên tục sói mòn của thế gian.

Tôi khuyến khích bạn quyết định phụng sự Chúa cách đầy trọn, để Ngài đầu tiên trong mọi việc bạn làm.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn sống theo các tiêu chuẩn của thế gian. Con để Ngài đầu tiên trong cuộc đời con, vì con biết rằng đường lối Ngài là tốt nhất.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon