Điều Quan Trọng Là Sống Cho Chúa

Điều Quan Trọng Là Sống Cho Chúa

2 Cô-rinh-tô 10:12, “Vì chúng tôi không muốn xếp hạng hoặc sánh mình với những người tự đắc. Nhưng họ tự lấy mình đo mình và lấy mình so sánh với nhau thì rõ là thiếu hiểu biết.”

Để đi theo Chúa thay vì theo đám đông cần phải có sự can đảm. Việc lo lắng thái quá về điều người khác nghĩ chỉ dẫn tới sự đau khổ.

Dù chúng ta đều thích thú việc được người ta nghĩ tốt về mình, nhưng việc được mọi người luôn thích bạn là điều không thể.

Trong Nước của Chúa, chúng ta thường phải sẵn sàng để mất một số điều chúng ta có để có điều chúng ta thật sự cần trong cuộc sống, và điều đó có nghĩa chúng ta phải chấm dứt so sánh bản thân với các tiêu chuẩn của người khác và bắt đầu sống cho Chúa.

Các bạn hữu thật của bạn sẽ giúp bạn trở thành tất cả những gì Chúa muốn bạn trở thành. Họ sẽ không xét đoán bạn vì bạn đi theo sự kêu gọi của Chúa. Bạn thật sẽ khích lệ bạn để Chúa là số một trong đời sống bạn.

Ngay cả khi nếu ai đó bỏ bạn, Chúa hứa không bao giờ lìa, không bao giờ bỏ bạn.

Cuộc sống trở nên quá phức tạp, bối rối và thất vọng khi chúng ta cố làm đẹp lòng Chúa lẫn con người. Bạn không cần so sánh bản thân với bất cứ ai và lo lắng điều người khác nghĩ về bạn. Hãy sống cho Chúa và tự do để trở thành người mà Chúa đã dựng nên bạn để trở thành.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, ngay bây giờ, con quyết định sống chỉ cho mình Ngài thôi. Sống bởi các tiêu chuẩn và mong đợi của người khác cho con sẽ chẳng đưa con đi đâu cả. Ngài là Đấng duy nhất quan trọng, và con muốn trở thành người mà Chúa đã dựng nên con để trở thành.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon