Chủ Đích Chọn Bình An

Chủ Đích Chọn Bình An

Giăng 14:27, “Ta để lại sự bình an cho các con. Sự bình an Ta ban cho các con không phải như của thế gian cho. Đừng sờn lòng nản chí và sợ hãi.”

Khi Chúa Giê-su rời khỏi đất này, Ngài phán Ngài để lại sự bình an cho chúng ta. Bây giờ, quyết định chúng ta cần đưa ra là, chúng

ta sẽ chọn để sống trong sự bình an Ngài đã ban cho chúng ta hay không?

Tất nhiên, ma quỷ làm việc thêm giờ để khiến bạn buồn. Tại sao? Vì hắn biết nếu bạn không cứ bình an, thì bạn không thể nghe Chúa.

Nếu bạn xem đời sống của mình, bạn sẽ ngạc nhiên về số lần mà Satan triển khai tấn công bạn trong một tuần với một mục đích duy nhất là cướp sự bình an của bạn. Cuối cùng, khi tôi thấy điều đó, Chúa đã nói với tôi trong tâm linh, Joyce, nếu ma quỷ muốn có sự bình an của con đến mức điên dại, thì chắc chắn là có điều gì đó rất quyền năng về việc sống bình an.

Đúng thế! Nên bây giờ, khi ma quỷ cố cướp sự bình an của tôi, tôi vui vẻ giữ chắc sự bình an đó, biết rằng tôi có lợi thế hơn hắn. Điều đó không có nghĩa tôi không cảm thấy buồn, nhưng tôi có thể làm điều gì đó tích cực về sự buồn của mình-tôi có thể kiểm soát bản thân và chủ đích chọn bình an.

Việc chủ đích chọn bình an là việc chúng ta phải tự làm. Bạn sẽ chọn sự bình an của Chúa chứ?

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài đã ban cho con sự bình an của Ngài. Khi ma quỷ cố cướp sự bình an của con, xin Chúa bày tỏ kế hoạch của hắn cho con. Con sẽ không để hắn lấy đi bình an của con. Mà con sẽ cứ đâm rễ ở trong Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon