Chúa Ban Ơn Cho Kẻ Khiêm Nhường

Chúa Ban Ơn Cho Kẻ Khiêm Nhường

Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường; vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. 1Phi e rơ 5:5.

IPhi e rơ 5:5 nói cho chúng ta biết rằng Chúa chống cự kẻ kiêu ngạo….nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Và bất kỳ người nam hay nữ nào nghĩ rằng mình là người có thể tự chủ sẽ đối diện một sự tỉnh thức khốc liệt hầu đến, vì Chúa Giê-su đã phán…Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được (Giăng 15:5) Khi chúng ta sống trong sự kiêu ngạo, cố gắng để thành công mà không cần Chúa giúp đỡ, chúng ta đang mở cửa cho ma quỷ tấn công. Nhưng sự khiêm nhường là sự che phủ nhận lấy sự giúp đỡ của Chúa vào đời sống chúng ta để bảo vệ chúng ta. Khi bạn khiêm nhường hạ mình nói rằng “Chúa ơi, con không biết phải làm gì, con tin cậy nơi Ngài.” Chúa sẽ giúp đỡ bạn.

Chúa không cho phép chúng ta thành công trong bất kỳ điều gì trừ khi chúng ta nương dựa và phụ thuộc vào Ngài. Nhưng khi chúng ta khiêm nhường hạ mình dưới cánh tay năng quyền của Chúa, thì đến kỳ thuận hiệp, Ngài sẽ nhắc chúng ta lên (xem 1 Phi e rơ 5:6). Kỳ thuận hiệp này là thời điểm của Chúa-khi Chúa biết chúng ta đã sẵn sàng, chứ không phải khi chúng ta nghĩ mình đã sẵn sàng. Chúng ta càng hiểu và chấp nhận điều đó sớm chừng nào thì Chúa thực hiện kế hoạch của Ngài trên chúng ta sớm chừng đó.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con hạ mình xuống trước Ngài, và biết rằng Ngài sẽ cất nhắc con lên trong kỳ thuận hiệp. Con không thể thành công bằng sức riêng của mình. Con cần sự giúp đỡ của Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon