Chúa Biết Chúng Ta Không Thể Toàn Vẹn

Phi-líp 3:12, “Tôi nói thế, không phải là tôi đã đoạt giải hay được hoàn hảo rồi, nhưng tôi cứ theo đuổi để đoạt cho được giải, vì chính tôi đã được Chúa Cứu Thế Giê-su chiếm đoạt.”

Có rất nhiều người sợ mắc lỗi nên không làm gì hết. Họ chỉ ngồi và nói, “Lỡ mình sai thì sao? Nếu lạc Chúa thì sao?”

Bạn có biết một lần nọ Chúa nói gì với tôi không? Ngài đã nói, “Nếu con lạc Ta, Ta sẽ tìm con.”

Nếu chúng ta đang đi lang thang đâu đó và không biết chắc mình ở đâu, chúng ta chỉ việc đưa tay lên và nói, “Chúa Giê-su ơi, xin hãy đến và đón con! Con bị rối rồi. Con nghĩ mình đã quyết định sai.” Chúa biết chúng ta không thể toàn vẹn, nên Ngài đã sai Con Ngài làm của lễ trọn vẹn cho chúng ta. Bây giờ, chúng ta đang tiến tới cột mốc toàn vẹn. Trong Phi-líp 3, sứ đồ Phao-lô nói về việc tấn tới những điều trước mặt chúng ta và quên đi quá khứ.

Chúa đang kêu gọi bạn tiến về phía trước hôm nay. Hãy chấm dứt sống trong sợ hãi phạm sai lầm, vì ai cũng mắc lỗi, chấm hết. Chúa không bảo bạn đừng phạm lỗi. Ngài kêu gọi bạn tấn tới phía trước, tin cậy Ngài dẫn dắt bạn. Ngài đang bảo bạn kêu cầu Ngài. Đừng sống trong sợ hãi về sự bất toàn của mình. Hãy sống với đức tin vào kế hoạch toàn hảo của Chúa dành cho bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn sống để cho sự bất toàn và lỗi lầm làm cho con tê liệt. Xin giúp con giữ sự tập trung vào Ngài. Con biết khi con kêu cầu Ngài, Ngài sẽ giúp con tấn tới phía trước đến cột mốc toàn vẹn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon