Chúa Có Thể Đem Bạn Ra Khỏi Tù Ngục Quá Khứ

Chúa Có Thể Đem Bạn Ra Khỏi Tù Ngục Quá Khứ

Lu-ca 4:18, “Thần Chúa ngự trên Ta, vì Ngài đã xức dầu cho Ta, để truyền giảng Tin Mừng cho người nghèo khổ, Ngài đã sai Ta công bố cho kẻ bị tù được phóng thích, cho kẻ mù lòa được sáng mắt, cho người bị áp bức được giải thoát.”

Tôi có xuất thân bị lạm dụng và lớn lên trong một gia đình lộn xộn. Thời thơ ấu của tôi đầy ắp sợ hãi và sự thống khổ.

Là một thiếu nữ cố sống cho Đấng Christ và làm theo lối sống Cơ Đốc, tôi từng tin rằng tương lai của tôi sẽ luôn bị quá khứ của mình làm cho lu mờ. Tôi nghĩ, làm sao một người có quá khứ như mình có thể thật sự được ổn thỏa chứ? Điều đó là không thể!

Nhưng Chúa Giê-su nói: Thần Chúa ngự trên Ta…công bố cho kẻ bị tù được phóng thích…Chúa Giê-su đến để mở cửa tù và giải phóng kẻ bị cầm tù.

Tôi không thể tiến bộ cho tới khi tôi nhận ra Chúa muốn giải phóng tôi khỏi ngục tù quá khứ của tôi. Tôi buộc phải tin rằng quá khứ lẫn cha mẹ của tôi không quyết định tương lai của tôi, trừ khi tôi cho phép. Tôi buộc phải để Chúa giải phóng tôi một cách phi thường.

Có thể bạn đã có một quá khứ khổ sở và nó tiếp tục ảnh hưởng hiện tại của bạn một cách tiêu cực, chán chường. Nhưng tôi mạnh miệng nói với bạn rằng bạn không cần để quá khứ hay hiện tại của bạn quyết định tương lai của bạn! Hãy để Chúa bứt đứt xiềng xích quá khứ của bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con tin rằng Ngài quyền năng hơn quá khứ của con. Con nhận tự do Ngài ban cho con và con muốn sống theo kế hoạch Ngài dành cho con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon