Chúa Có Kế Hoạch

Chúa Có Kế Hoạch

Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình. GIÊ-RÊ-MI 29:11

Nếu bạn mang hình ảnh xấu về bản thân, thì điều này vốn đã ảnh hưởng xấu đến quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể được chữa lành và không để cho quá khứ lặp lại. Tôi khích lệ bạn hãy bỏ lại phía sau, bất cứ mọi cách tiêu cực nào mà bạn đã cảm nhận về chính bản thân mình, và tiến tới trong những điều Chúa dành sẵn cho bạn.

Chúa có kế hoạch tốt lành và mục đích cho mỗi người và Ngài có cách thức cụ thể và thời điểm hoàn hảo để thực hiện kế hoạch đó, nhưng không phải tất cả chúng ta đều sẽ kinh nghiệm được. Nhiều khi chúng ta sống quá thấp so với tiêu chuẩn mà Chúa muốn chúng ta vui hưởng.

Trong nhiều năm, tôi đã không sử dụng các quyền và đặc ân với tư cách là con Chúa. Mặc dù tôi là Cơ đốc nhân và tin rằng mình sẽ lên thiên đàng khi chết, nhưng tôi không biết mình có thể làm gì về quá khứ, hiện tại hoặc tương lai của mình. Tôi có một hình ảnh xấu về bản thân và nó ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày cũng như triển vọng tương lai của tôi.

Hôm nay, bạn có thể chấp nhận tình yêu của Chúa dành cho bạn và lấy tình yêu đó làm nền tảng cho tình yêu và sự chấp nhận của bạn đối với chính mình. Nhận sự khẳng định của Chúa, biết rằng bạn đang thay đổi và trở thành tất cả những gì Chúa muốn bạn trở thành. Sau đó, hãy bắt đầu tận hưởng bản thân—ngay tại vị trí hiện tại của bạn—trên con đường trưởng thành thuộc linh trọn vẹn.


Hãy để Chúa làm Chúa trong cuộc đời bạn. Đặt Ngài vào ghế tài xế. Ngài biết Ngài đang làm gì.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon