Chúa Có Thể Làm “La-xa-rơ” Trong Bạn Sống Lại

Chúa Có Thể Làm "La-xa-rơ" Trong Bạn Sống Lại

Giăng 11:40, “Đức Giê-su bảo Ma-thê: “Ta đã chẳng bảo con rằng nếu có lòng tin, con sẽ thấy vinh quang của Đức Chúa Trời sao?”

Còn nhớ khi Chúa Giê-su tới thăm Ma-ry và Ma-thê sau khi anh của họ là La-xa-rơ đã chết bốn ngày không? Cuối cùng khi Ngài tới nơi, Ma-thê nói, Thưa Chúa, nếu Chúa có ở đây, anh con chắc đã không chết!

Rõ ràng là Ma-thê ở trong tình trạng thất vọng. Đức Giê-su bảo nàng: “Anh con sẽ sống lại!” Ma-thê đáp: “Con biết anh ấy sẽ sống lại trong sự phục sinh vào ngày cuối cùng!” (Câu 23-24). Tôi không nghĩ bà thực sự hiểu điều Chúa Giê-su đang nói. Bà đang trông ngóng một khả năng trong tương lai, không phải thực tại hiện tại. Bà không thật sự mong đợi sự việc thay đổi.

Nhiều người trong chúng ta giống Ma-thê, bị mắc kẹt trong các nan đề của chúng ta, không nhận ra rằng Chúa có thể đảo ngược mọi sự. Nhưng Chúa Giê-su đã khiến La-xa-rơ từ kẻ chết sống lại, thì Ngài cũng có thể làm La-xa-rơ trong đời sống bạn sống lại, có thể bạn cần Ngài phục hồi một mối quan hệ, ban cho bạn một sự đột phá trong sức khỏe hay tài chính, hay loại bỏ một trở ngại đang ngăn bạn đi tới trong ý muốn của Ngài cho cuộc đời bạn. Dù nhu cầu của bạn là gì đi nữa, với Chúa mọi sự đều có thể! (xem Mác 10:27).

Đừng mất hy vọng. Có thể bây giờ bạn đang tổn thương, nhưng Chúa có thể đem đến một khởi đầu mới từ mỗi thảm kịch. Hãy tin nơi Chúa, và xem Ngài phô bày vinh quang của Ngài trong đời sống bạn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con biết Ngài có thể hiệp mọi hoàn cảnh trong đời sống con vì vinh quang của Ngài. Thay vì mắc kẹt trong các nan đề của con con sẽ tin cậy Ngài khiến La- xa-rơ trong đời sống con sống lại.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon