Chúa Đang Gỡ Từng Nút Thắt Của Bạn

Chúa Đang Gỡ Từng Nút Thắt Của Bạn

2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:5, “Nguyện xin Chúa hướng dẫn lòng anh chị em hướng về sự
yêu mến Đức Chúa Trời và lòng kiên trì trông đợi Chúa Cứu Thế.”

Hãy hình dung cuộc đời của bạn là một đống dây giày lộn xộn,
tất cả bị cột thành các nút thắt, và mỗi một sợi là một màu khác
nhau. Mỗi nút thắt tượng trưng cho một nan đề, và quá trình tháo
gỡ các nút thắt đó và xử lý các nan đề sẽ mất khá nhiều thời gian và
nỗ lực. Cột thành các nút thắt cần một thời gian dài, và cần thời gian
dài để duỗi cho chúng thẳng lại.

Trong xã hội “mì ăn liền” hiện đại này, chúng ta có xu hướng
nhảy việc, nhưng Chúa không bao giờ vội vàng cả. Ngài không bao
giờ bỏ cuộc hay hết kiên nhẫn. Ngài sẽ xử lý chúng ta về một điều cụ
thể, và rồi Ngài sẽ để chúng ta nghỉ ngơi một thời gian-nhưng không
quá lâu. Ngài sẽ sớm trở lại và bắt đầu xử lý vấn đề khác. Ngài sẽ tiếp
tục cho tới khi, từng cái nút thắt được tháo gỡ ra hết.

Nếu đôi khi dường như bạn không tiến bộ gì, ấy là vì Chúa đang
tháo gỡ nút thắt của bạn, từng cái một. Hãy để sự kiên nhẫn của
Ngài kiện toàn trong bạn, và không sớm thì muộn, bạn sẽ nhìn thấy
chiến thắng trong đời sống của mình và kinh nghiệm sự tự do mà
bạn muốn có từ rất lâu rồi.

Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con rất hớn hở vì Ngài có thể tháo gỡ tất cả các nút thắt của con và làm ra
cho thẳng. Xin giúp con kiện toàn sự vững càng và kiên nhẫn khi Ngài liên tục
làm việc trong đời sống con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon