CHÚA ĐANG LOAN BÁO SỨ ĐIỆP CỦA NGÀI

Vậy anh chị em phải vâng lời CHÚA… (Phục Truyền 27:10)

Như bạn biết thì đôi khi Chúa phán với chúng ta qua người khác. Tôi nhớ cụ thể có một lần Chúa phán với tôi qua Dave về một điều trong đời sống tôi. Khi anh chia sẻ điều đó với tôi, tôi đã tức giận. Dave chỉ nói, “Về việc đó em muốn làm gì tùy em, anh chỉ nói cho em điều anh tin Chúa đã chỉ cho anh.” Anh không cố thuyết phục tôi rằng điều anh nói là đúng; anh chỉ kể lại điều anh tin Chúa đã nói với anh. Trong ba ngày tiếp theo, Chúa đã thuyết phục tôi rằng lời Ngài đã ban cho Dave là chính xác. Tôi đã đổ nước mắt vì tôi xấu hổ khi thừa nhận Dave đúng.

Qua lời tri thức mà Chúa ban cho tôi qua Dave tôi có thể hiểu tại sao tôi có rắc rối trong một lĩnh vực nhất định trong đời sống tôi. Tôi đã tìm kiếm Chúa về hoàn cảnh này nhưng không có câu trả lời nào cả. Dave đã cho tôi câu trả lời, nhưng tôi không thích câu trả lời đó vì nó cáo trách tôi về các tội xét đoán và đàm tiếu. Có lẽ vì tôi không muốn nghe lời đó nên Ngài đã ban cho Dave – vì Ngài biết tôi không thể nghe từ chính Ngài.

Tôi không thể nhấn mạnh quá mức ảnh hưởng của kinh nghiệm này lên đời sống tôi. Nếu Chúa trực tiếp xử lý tôi, tôi chắc chắn tôi đã học một bài học, nhưng nó sẽ chẳng giống bài học tôi đã học vì Ngài phán với tôi qua Dave.

Tôi khích lệ bạn hãy mở ra để nghe Chúa phán với bạn qua những con người đáng tin cậy, những người nghe tiếng Ngài và yêu bạn đủ để nói điều Ngài muốn bạn nghe.

LỜI CHÚA CHO BẠN HÔM NAY : Hàng ngày hãy xin Chúa phán với bất kể cách nào, bất cứ khi nào và qua bất cứ ai mà Ngài muốn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon