Chúa Dùng Ai?

Chúa Dùng Ai?

1 Cô-rinh-tô 1:27, “Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những điều dại dột trong thế gian để làm hổ thẹn những người khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những điều yếu đuối trong thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh.”

Chúa đã chọn tôi trở thành một phát ngôn viên cho Ngài và dạy dỗ Lời Ngài. Người ta lắng nghe tôi vì Chúa đã xức dầu cho tôi để nói cho Ngài-đó là một phần định mệnh Ngài dành cho tôi. Và Chúa sẽ xức dầu cho bất cứ ai Ngài chọn để làm việc qua. Bao gồm cả bạn.

Chúa sử dụng ai nào? Kinh Thánh nói Ngài chọn kẻ ít có khả năng nhất. Ngài sử dụng người bình thường như bạn và tôi.

Khi tôi bắt đầu rao giảng tin lành, một số bạn bè đã khước từ tôi-họ không nghĩ tôi nên làm việc đó vì tôi là một phụ nữ. Đúng thế, họ bảo tôi là tôi không thể làm việc đó.

Nhưng tôi làm vì Chúa đã bảo tôi làm, và tôi tin cậy rằng nếu Ngài đã bảo tôi làm, thì tôi có thể làm. Bạn cũng như vậy. Nếu bạn sẵn sàng để có một mục tiêu mà Ngài đặt trong lòng bạn, Chúa có thể làm điều lớn lao qua bạn!

Mỗi con người bình thường đều có thể được Chúa toàn năng sử dụng! Bạn chỉ cần tin Ngài có thể sử dụng bạn và dám đủ để nắm lấy các mục đích hay khải tượng Chúa đặt để trong lòng bạn. Bạn đã được chọn lựa!


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, vì Ngài đã chọn lựa con, con sẽ không nghi ngờ định mệnh Ngài dành cho con. Cảm ơn Ngài ban cho con một mục đích trong Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon