Chúa hiểu bạn

Chúa hiểu bạn

Chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời; Tất cả đều lầm lạc, đều trở thành vô ích. RÔMA 3:11

Bất cứ ai quyết định theo sát Đức Chúa Trời sẽ có lúc bị hiểu lầm bởi những người không có cùng cam kết. Người vô tín không hiểu người chung thủy!

Sẽ luôn có những người không biết phải nghĩ gì về chúng ta khi chúng ta hoàn toàn đầu phục Chúa. Người ta cũng không biết phải nghĩ gì về Chúa Giêsu. Không ai thực sự hiểu Ngài hay tiếng gọi trong cuộc đời Ngài, kể cả gia đình Ngài.

Khi chúng ta không nói hoặc làm những gì người khác đang nói và làm vì chúng ta đã quyết định theo Chúa hơn là thế gian, chúng ta có thể bị hiểu lầm và từ chối. Thật đau lòng khi điều đó xảy ra, nhưng hãy luôn nhớ rằng Chúa Giê-xu không bao giờ từ chối bạn, và đó mới là điều thực sự quan trọng.

Sự vâng lời của bạn đối với Đức Chúa Trời có thể có nghĩa là bạn sẽ không phù hợp với chế độ thường xuyên của những gì đang diễn ra xung quanh bạn. Đôi khi bạn có thể cảm thấy lạc lõng, nhưng trong những lúc đó, hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời sẽ ban thưởng cho sự trung tín của bạn. Anh ấy yêu bạn, và khi người khác hỏi: “Bạn bị làm sao thế?” Đức Chúa Trời sẽ phán: “Con không có gì sai cả. Bạn là của tôi và tôi tự hào về bạn.”


Hãy quyết tâm đứng về phía Chúa và làm theo những gì Ngài phán, ngay cả khi không ai hiểu hoặc ủng hộ bạn. Chúa Giê-xu hiểu bạn, và Ngài là đủ.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon