Một lời cầu nguyện thực sự nhiệt thành

Một lời cầu nguyện thực sự nhiệt thành

Vậy hãy xưng tội với nhau và cầu thay cho nhau, để anh chị em được lành bệnh. Lời cầu xin của người công chính rất mạnh mẽ và hiệu nghiệm. GIA CƠ 5:16

Nếu bạn đã từng là một tín đồ trong một khoảng thời gian nào đó, có lẽ bạn đã nghe người ta dạy rằng để lời cầu nguyện có hiệu quả thì nó phải sốt sắng. Tuy nhiên, nếu hiểu sai từ nhiệt thành, chúng ta có thể cảm thấy rằng mình phải khơi dậy một cảm xúc mạnh mẽ nào đó trước khi cầu nguyện; nếu không, lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không có hiệu quả.

Tôi biết đã có nhiều năm tôi tin theo cách này, và có lẽ bạn cũng bị lừa như vậy. Nhưng sốt sắng cầu nguyện chỉ có nghĩa là lời cầu nguyện của chúng ta phải xuất phát từ trái tim và chân thành.

Tôi nhớ mình đã tận hưởng những lúc cầu nguyện khi tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, và sau đó tự hỏi có điều gì không ổn trong những lúc tôi không cảm thấy gì cả. Sau một thời gian, tôi học được rằng đức tin không dựa trên cảm xúc hay tình cảm mà dựa trên sự hiểu biết của tấm lòng.

Đôi khi tôi trải qua rất nhiều cảm xúc trong khi cầu nguyện. Nhưng có nhiều lúc tôi không cảm thấy xúc động. Lời cầu nguyện mang chúng ta đến gần Thượng Đế hơn chỉ xảy ra khi chúng ta cầu nguyện với đức tin, bất kể chúng ta cảm thấy thế nào vào bất kỳ thời điểm cụ thể nào.


Hãy tin tưởng rằng những lời cầu nguyện tha thiết và chân thành của bạn sẽ hữu hiệu vì đức tin của bạn đặt nơi Đức Chúa Trời, chứ không phải ở khả năng cầu nguyện nhiệt thành hay hùng hồn của chính bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon