Thuyết phục đức chúa trời hay tin cậy đứ chúa trời?

Thuyết phục đức chúa trời hay tin cậy đứ chúa trời?

Thì họ cũng thế, dù hiện nay không vâng phục, nhưng do lòng thương xót của Chúa đối với anh chị em, thì bây giờ họ cũng có thể được Ngài thương xót. RÔMA 11: 31

Cuộc sống sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu chúng ta sống với nhận thức rằng Chúa thông minh hơn chúng ta. Bất kể bạn hoặc tôi có thể nghĩ gì, đường lối của Chúa luôn tốt hơn đường lối của chúng ta.

Chúng ta thường bị cám dỗ để nghĩ rằng mình biết điều gì là tốt nhất, và sau đó chúng ta dốc hết sức lực để biến nó thành hiện thực. Chúng ta trải qua rất nhiều sự thất vọng, điều này cản trở niềm vui và sự thích thú, do chúng ta tự quyết định rằng điều gì đó phải được thực hiện theo một cách nhất định hoặc vào một thời điểm nhất định. Khi rất muốn một điều gì đó, chúng ta thường cố gắng thuyết phục Chúa tại sao điều đó lại quan trọng và tại sao Ngài nên làm cho ý muốn của chúng ta được thực hiện, thay vì chỉ tin cậy rằng Ngài biết điều gì là tốt nhất cho cuộc sống của chúng ta.

Như Rô-ma 11:34 nhắc nhở chúng ta, Đức Chúa Trời không cần cố vấn để nói cho Ngài biết Ngài phải làm gì cho chúng ta. Ý muốn của Ngài là hoàn hảo, và Ngài có những kế hoạch tốt để chúng ta trở thành tất cả những gì Ngài muốn chúng ta trở thành. Tiên tri Giê-rê-mi nói: “Đức Giê-hô-va phán: “Vì Ta biết những ý tưởng và kế hoạch Ta dành cho các ngươi, những ý định và kế hoạch vì phúc lợi và hòa bình chứ không phải vì điều ác, để cho các ngươi hy vọng vào kết quả cuối cùng của mình” (Giê-rê-mi 29:11) .

Khi bạn đối mặt với những tình huống khó hiểu, tôi khuyến khích bạn cầu nguyện: “Lạy Chúa, điều này có thể không hợp lý với con ngay bây giờ, nhưng con tin cậy Ngài. Con tin Ngài yêu con, Ngài ở với con, và Ngài đang làm điều tốt nhất cho con.”


Đức Chúa Trời không cần lời khuyên của bạn để làm việc; Anh ấy chỉ cần niềm tin của bạn.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon