Chúa không bao giờ trễ

Chúa không bao giờ trễ

Chớ nản chí trong việc làm điều lành, vì nếu không chểnh mảng thì đến đúng kỳ chúng ta sẽ gặt. GALATI 6: 9

Nhiều người nghĩ rằng họ kiên nhẫn chỉ vì họ phải chờ đợi một điều gì đó. Nhưng kiên nhẫn còn hơn chờ đợi. Kiên nhẫn là có một thái độ tốt, tích cực, vui vẻ trong quá trình chờ đợi. Đó là trái của Thánh Linh thể hiện trong một tín đồ đầu phục Đức Chúa Trời, bất kể hoàn cảnh của họ. Người kiên nhẫn sẽ luôn giữ bình tĩnh và hướng chúng ta đến sự chu cấp của Cha trên trời.

Chúng ta thường muốn kế hoạch của Chúa trong cuộc sống của mình xảy ra ngay bây giờ. Nhưng công việc hoàn hảo của Đức Chúa Trời cần có thời gian và đòi hỏi chúng ta phải kiên nhẫn. Chúa không làm việc theo thời gian biểu của chúng ta. Mặc dù chúng ta vội vã và vội vã, nhưng Đức Chúa Trời không bao giờ như vậy. Ngài dành thời gian để làm mọi việc đúng đắn—Ngài tạo ra kiệt tác của mình với sự suy nghĩ, cẩn thận và chính xác.

Chúng ta là kiệt tác của Chúa (Ê-phê-sô 2:10 NLT). Ngài là Nhà Thiết Kế, và Ngài đang tạo ra điều gì đó đẹp đẽ từ cuộc đời bạn. Thời điểm của Đức Chúa Trời dường như là bí mật nhỏ của riêng Ngài. Kinh thánh hứa với chúng ta rằng Ngài sẽ không bao giờ đến muộn, nhưng tôi cũng khám phá ra rằng Ngài thường không đến sớm. Bất kể bạn làm gì, bạn không thể vội vàng với Chúa. Vì vậy, tôi khuyến khích bạn tận hưởng sự chờ đợi.


Tận hưởng nơi bạn đang ở trên đường đến nơi bạn sẽ đến!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon