Lời chúa giải thoát bạn

Lời chúa giải thoát bạn

Vì thế, hãy bỏ tất cả những điều ô uế, gian ác đang lan tràn, lấy lòng mềm mại nhận lấy lời Chúa đã trồng trong anh chị em, là lời có khả năng cứu rỗi linh hồn anh chị em. GIA CƠ 1:21

Công cụ mạnh mẽ và hiệu quả nhất để mang lại sự biến đổi thực sự và lâu dài trong cuộc sống của chúng ta là Lời Chúa. Chính Lời Chúa lôi kéo chúng ta và giữ chúng ta gần gũi với Chúa.

Ma quỷ sẽ luôn tìm cách lừa dối bạn, nói với bạn những điều trái ngược với Lời Đức Chúa Trời về bản thân và hoàn cảnh của bạn. Chừng nào còn tin vào những lời dối trá, chúng ta vẫn còn thất vọng, đau khổ và bất lực. Nhưng khi Lời lẽ thật của Đức Chúa Trời vạch trần những lời dối trá đó, thì lẽ thật sẽ giải phóng chúng ta.

Chỉ có Lời của Đức Chúa Trời mới có quyền năng này, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể thay đổi chúng ta. Lời vạch trần những động cơ sai trái, những suy nghĩ sai trái và những lời nói sai trái. Sự thật có thể giải thoát chúng ta khỏi cảm giác tội lỗi, sự chối bỏ bản thân, sự lên án, lòng căm thù bản thân, những việc làm của xác thịt và mọi lời dối trá mà chúng ta đã mua và mang vào cuộc sống của mình. Đức Chúa Trời sẵn sàng giải phóng chúng ta để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống mà Ngài đã ban cho chúng ta.

Một thanh kiếm trong vỏ không có giá trị. Nó phải được nắm giữ và sử dụng một cách thích hợp. Chà, Lời của Đức Chúa Trời là thanh gươm của người tin Chúa, và chúng ta có thể học hỏi bằng cách áp dụng nó hàng ngày, khắc ghi vào lòng và nói ra miệng. Tín đồ nào làm được điều này thì đầy quyền năng và có thể hoàn thành những điều vĩ đại cho vương quốc của Đức Chúa Trời.


Học hỏi Lời Chúa là cách số một để đến gần Đức Chúa Trời.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon