Chúa Không Ngạc Nhiên Về Bạn

Chúa Không Ngạc Nhiên Về Bạn

Giê-rê-mi 1:5, “Trước khi con lọt lòng mẹ, Ta đã biệt riêng con, Ta đã lập con làm tiên tri cho các dân tộc.”

Bạn có bao giờ cảm thấy như thể Chúa đang thất vọng với bạn chưa? Tôi từng cảm thấy như thế cho đến một ngày Chúa nói, “Joyce, con biết con, Ta không ngạc nhiên về con đâu. Ta biết khi có con thì mọi chuyện thế nào rồi.”

Hãy suy nghĩ về điều đó! Chúa biết sự kết thúc từ lúc ban đầu, tất cả số ngày của chúng ta đã được chép trong sách của Ngài. Mỗi quyết định chúng ta sẽ đưa ra, tốt hay xấu, Chúa đã biết chúng trước khi chúng ta xuất hiện trên quả đất. Hôm nay, Ngài đã biết mỗi lời trong miệng chúng ta mà chưa được nói ra – cả những điều mà chúng ta sẽ nói một năm về sau.

Đôi khi, chúng ta sống, nghĩ rằng lúc nào Chúa cũng thất vọng với chúng ta. Đúng là chúng ta có phạm những lỗi lầm. Và chúng ta không nên xem nhẹ việc đó-chúng ta cần nghiêm túc. Nhưng dù chúng ta có lỗi lầm, Chúa có hy vọng cho chúng ta và Ngài biết Ngài có thể thay đổi chúng ta nếu chúng ta gần gũi với Ngài.

Chúa không thất vọng. Ngài đầy hy vọng tại nơi chúng ta đang lo lắng! Ngài tin nơi chúng ta nhiều hơn chúng ta tin bản thân mình.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, hy vọng Ngài dành cho con thật khích lệ và cảm hứng. Cả khi con không tin vào bản thân mình, con biết Ngài tin nơi con, và điều đó cho con sức mạnh để chiến thắng các lỗi lầm của con và đi theo Ngài.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon