Chúa Là Nguồn Cung Cấp Của Bạn, Không Phải Thế Gian

Chúa Là Nguồn Cung Cấp Của Bạn, Không Phải Thế Gian

2 Cô-rinh-tô 9:10, “Đấng đã cung cấp hạt giống dồi dào cho người gieo và bánh làm thực phẩm, cũng sẽ cung cấp và gia tăng hạt giống của anh chị em. Ngài cũng sẽ làm cho hoa quả công chính của anh chị em sinh sôi nẩy nở thêm nhiều.”

Hệ thống tài chính của Chúa không giống hệ thống của thế gian. Và dù chuyện gì xảy ra xung quanh chúng ta đi nữa, chúng ta không cần phải sợ vì Chúa yêu chúng ta.

Dù các hệ thống tài chính của thế gian thường hay dao động, nhưng tình yêu của Chúa không bao giờ thay đổi và giữ vững nền tảng chắc chắn của chúng ta trong sự sống. Chúng ta có thể có sự tin quyết rằng dù chuyện gì đang xảy ra, Chúa muốn giúp chúng ta và sẽ sẵn lòng đáp ứng cả những nhu cầu đơn giản, hàng ngày của chúng ta.

2 Cô-rinh-tô 9:10 nhấn mạnh rằng Chúa sẽ cung ứng các nhu cầu của chúng ta và ban bánh ăn cho chúng ta.

Chúa là Đấng cung ứng các nhu cầu của chúng ta. Công việc của chúng ta không phải là nguồn của chúng ta-mà là Chúa. Cho nên khi công việc mà những khoản đầu tư không còn, ta không cần phải cảm thấy vô vọng vì Chúa không giới hạn. Ngài có thể cung ứng cho chúng ta qua các phương tiện khác, theo những cách mà chúng ta chưa tưởng tượng hay không có thể biết trước.

Ma-thi-ơ 6:26 tái đảm bảo với chúng ta rằng nếu Chúa lo cho chim trời, thì ta có thể tin rằng Ngài cũng sẽ cung ứng cho chúng ta. Bạn có ể Chúa đ chăm sóc cho bạn không?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì Ngài là nguồn thành tín và đáng tin cậy và Ngài cung ứng mọi điều con cần. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa, con nương cậy nơi Ngài và chỉ mình Ngài để đáp ứng các nhu cầu của con.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon