Chúa Là Nguồn Cung Cấp Duy Nhất

Chúa Là Nguồn Cung Cấp Duy Nhất

Thi Thiên 37:4, “Hãy vui mừng trong CHÚA, Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình mong muốn.”

Là con người, chúng ta được Chúa tạo dựng để hạnh phúc và để cảm thấy tốt về bản thân. Sự thật thì chúng ta phải cảm thấy tốt về bản thân, còn không thì rốt cuộc chúng ta sẽ phát triển hành vi không lành mạnh, không được kiểm soát để có được những cảm giác tốt lành mà chúng ta thèm khát.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Một người nghiện ma túy chắc chắn bắt đầu sử dụng chúng vì anh ta quá đau, anh ta cảm thấy buộc phải bỏ nó, dù chỉ là tạm thời. Điều tương tự cũng đúng với việc nhậu nhẹt hay ăn uống để giải sầu. Nếu chúng ta không có những cảm giác tốt lành từ bên trong, thì chúng ta nỗ lực để tạo ra cảm giác đó qua các phương thức bên ngoài.

Chúa đã tạo dựng chúng ta theo cách đó và Ngài là Đấng duy nhất có thể làm thỏa mãn chúng ta. Khi chúng ta chạy đến với điều gì đó khác mà không phải là Ngài để làm cho chúng ta cảm thấy tốt lành về bản thân, thì thật sự chúng ta chỉ đang thay thế cái có thực bằng một sự thay thế rẻ tiền.

Hôm nay, dù nhu cầu cảm xúc của bạn là gì đi nữa, hãy biết rằng chỉ có Chúa mới có thể đáp ứng chúng mà thôi. Ngài là nguồn sự sống vô tận duy nhất. Ngày hôm nay, bạn hãy chạy đến với Ngài- Ngài là Đấng duy nhất có thể làm cho thỏa mãn.


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con không muốn lãng phí thời gian chạy theo những điều rẻ mạt. Ngài là Đấng duy nhất có thể làm cho thỏa mãn. Hàng ngày xin hãy chỉ cho con cách tìm sự khoái lạc và thỏa mãn thật ở trong Ngài và chỉ Ngài mà thôi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon