Chúa Làm Việc Qua Con Người

Chúa Làm Việc Qua Con Người

Đó là điều vượt quá điều chúng tôi mong mỏi, trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn Đức Chúa Trời. —2 Cô-rinh-tô 8:5

Một sáng nọ tôi có thời gian tĩnh lặng một mình với Chúa, và tôi nói với Chúa, “Làm sao Ngài có thể chịu đựng được tất cả những nỗi đau – trẻ em chết đói, nạn buôn bán người, nạn diệt chủng, sự bất công, sự suy đồi, sự nghèo đói – trên thế giới mà không làm gì hết?” Tôi không nói như thể một lời than phiền hay vì tôi thắc mắc sự chính trực của Ngài, và tôi thậm chí không biết là mình thật sự mong có một câu trả lời, nhưng tôi chỉ hỏi Ngài mà thôi. Ngay lập tức, Ngài trả lời: “Ta làm việc qua con người. Ta đang chờ đợi dân sự Ta đứng lên và làm điều gì đó.”

Bạn và tôi là một phần trong đạo quân, thân thể Đấng Christ, và mọi người cần phải đảm nhận phần của mình để thay đổi thế giới này. Chúa muốn làm việc qua chúng ta, và Ngài đang kêu gọi chúng ta mặc lấy tình yêu thương và làm việc.

Trong 2 Cô-rinh-tô 8, Phao-lô đã nói về cách dâng hiến của hội thánh tại Ma-cê-đoan, Đó là điều vượt quá điều chúng tôi mong mỏi, trước hết họ đã dâng hiến chính mình cho Chúa và cũng cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời.

Điều đó làm tôi kinh ngạc, vì họ không chỉ dâng hiến tiền bạc của mình – họ dâng chính mình. Chúa kêu gọi chúng ta hãy sống như thế. Và một người làm việc cho Chúa thì có khả năng để thực hiện một sự khác biệt sâu sắc! Vậy hôm nay bạn sẽ dâng mình cho Chúa và làm người đại diện của Ngài thế nào đây?


Cầu nguyện để bắt đầu

Chúa ơi, con mời Ngài làm việc qua con. Con chọn để từ bỏ sự ích kỷ và đón nhận tình yêu thương để Ngài có thể sử dụng con để thay đổi thế giới.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon