Chúa Muốn Đem Bạn Đến Cấp Độ Mới

Chúa Muốn Đem Bạn Đến Cấp Độ Mới

Hãy giáo huấn người khôn ngoan thì người sẽ khôn ngoan hơn; Hãy dạy dỗ người công hính thì kiến thức của người sẽ gia tăng. (Châm ngôn 9:9)

Dù Chúa muốn chúng ta sống cuộc đời vui mừng, thỏa nguyện, đôi khi Ngài khiến sự không thỏa lòng hay cảm giác điều gì đó không ổn vì Ngài không muốn chúng ta tiếp tục làm những việc xưa cũ nữa. Ngài muốn thôi thúc chúng ta tìm kiếm Ngài để Ngài có thể đem chúng ta đến cấp độ mới.

Chúa luôn muốn chúng ta tăng trưởng mạnh mẽ hơn, sâu nhiệm hơn và gia tăng sự thân mật với Ngài. Phần lớn thời gian Ngài dẫn chúng ta bước vào tiến trình trưởng thành bằng cách dẫn chúng ta ra khỏi những nơi mà chúng ta cảm thấy thoải mái trước đây. Thoải mái quá thì đồng nghĩa là chúng ta không phát triển. Nếu bạn cảm thấy một sự thôi thúc trong lòng bạn mà bạn không hiểu hết, hãy hỏi Chúa chuyện gì xảy ra và để thì giờ chờ đợi Ngài trả lời.

Thì giờ của chúng ta với Chúa thật vô cùng quan trọng cho sự tăng trưởng và sự trưởng thành của chúng ta, nhưng chúng ta không thể lúc nào cũng làm cùng một việc và kinh nghiệm tất cả những gì Chúa dành cho chúng ta. Tôi có kinh nghiệm về việc đọc Kinh Thánh rất ích lợi và Chúa dẫn dắt tôi đọc một bản dịch khác suốt vài tháng. Chỉ thay đổi nho nhỏ như thế đã mang lại sự tăng trưởng khác vì tôi thấy vấn đề theo cách khác. Satan tìm cách lên án tôi vì tôi không muốn đọc Kinh Thánh, nhưng Chúa tìm cách mạng lại sự thay đổi khi đọc một bản dịch Kinh Thánh khác. Ngày nọ tôi cảm thấy hơi chán khi tôi cố gắng đọc và cầu nguyện nên tôi ngồi sang một chiếc ghế trong văn phòng tôi và thình lình tôi thấy nhiều điều trong văn phòng tôi suốt nhiều năm, nhưng tôi lại không để ý. Một sự chấn chỉnh nhỏ khiến tôi nhìn thấy vấn đề từ một cái nhìn mới hoàn toàn và Chúa dạy tôi một bài học thuộc linh chỉ vì tôi ngồi sang cái ghế khác.


Lời chúa cho bạn hôm nay: Đừng sợ di chuyển sang một chiếc ghế khác.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon